Den nye portal Advokat Etik har det svært – med etikken….

Den nye portal Advokat Etik har det svært – med etikken….

Den der vil drive business på at lave “etik-portaler” på nettet, forpligter sig selv. Det stiller krav at arbejde med etik og endda som forretning. Vi har i disse dage set en ny form for forsøg på at lave forretning på feltet. Det er “EtikPortalerne ApS”. Den er begyndt med Advokat Etik og det er gået helt galt med etikken her.

Fra Horne menighedsråd (Joomla!Templates)

For nogle dage siden påpegede jeg overfor redaktøren af Etik Portalerne ApS, Michael Teschl, at en etikportal uden etiske spilleregler forekommer mærkværdig. Michael Teschl svarede mig straks: “Dette fremgår ligeledes udtrykkeligt af Etik Portalernes egne ”etiske regler”, som DESVÆRRE først er at finde på hjemmesiden om nogle timer (ligesom en lang række andre relevante oplysninger). At menu-punktet ikke er der allerede, beror faktisk alene på en teknisk fejl – som vi naturligvis beklager dybt, idet det – som dit indlæg er et levende bevis på – kan give anledning til spekulationer og antagelser om motiv m.m”.

Nu er der gået – ikke “nogle timer” – men nogle dage uden der er skyggen af etiske retningslinjer på portalen. Jeg kan kun opfatte det sdan, at der slet ikke har været tænkt etiske retningslinjer, men at mit indlæg har fået redaktøren til at tænke, at det må vi jo nok have. Det ville jo være meget enkelt at poste disse retningslinjer, men naturligvis kun hvis de findes. Og der er ikkenoget, der tyder på, at de findes i skrivende stund. Måske er de bestilt ude i byen? Etik Portalernes pressemeddelelse er kemisk renset for omtale af etiske retningslinjer – blikket er kun rettet mod andre. Etik Portalerne har glemt, at når én finger peger frem mo andre, peger tre tilbage på afsenderen. Det er naturligvis et meget alvorligt punkt og det har ramt redaktøren lige i hjertekuglen – ingen tvivl om det.

Takt etik.com

Vurder selv – forhold dig til redaktørens argumentationsmåde (nednefor). Det er naturligt at være uenige, men den måde redaktøren tackler kritiske spørgsmål er ikke lovende. Efter min mening. Det kan være du mener noget andet? Prøv og læs nedenfor og vurder selv – og kommenter gerne.

Du kan læse mit indlæg og Etik Portaler ApS’ svar nedenfor (oprindelig bragt på www.k-forum.dk):

Mangler ”Advokat Etik” etik?

For mange år siden væmmedes vi, når vi i historietimerne hørte om gabestokken. De formastelige blev sat til spot og spe på byens torv og forbipasserende kunne så spytte og håne de udstillede mennesker. Vi gøs alle og tænkte: hvor slemme kan mennesker være. Nu har vi fået gabestokken tilbage – internettet bruges i stigende omfang til at udstille andre.

Hvis en restaurant ikke opfører sig rigtigt, udstilles den på nettet. Det samme ske for andre, bl.a. advokater. Nyeste eksempel i denne udvikling er www.advokatetik.dk. Hos Advokat Etik kan brugerne udveksle erfaringer, give gode råd og uddele ros og ris til den eller de advokater, der har varetaget deres interesser. Og så kan brugerne på Advokat Etik se hvilke advokater, der har handlet i strid med de advokatetiske regler i et sådant omfang, at Advokatsamfundet har fundet det nødvendigt at tildele dem en bøde på mindst DKK 10.000,00.-, hvilket er ensbetydende med, at advokatens navn og kendelsen imod ham/hende bliver offentliggjort. Endelig kan borgere der ønsker Advokat Etik’s hjælp til at sætte fokus deres klagesag, indsende deres klage til os, og vi vil så vurdere om sagen egner sig til at blive bragt “live” på Advokat Etik.

Manden bag, Michael Teschl, har iflg. Berlingske i en årrække været rådgiver for tobaksenken Tineke Færch i forbindelse med flere sager i både Advokatnævnet og ved domstole mod sine tidligere advokater. Indenfor de kommende to år forventer Teschl at åbne tilsvarende portaler med fokus på revisorer, sundhed, forsikring, banker og politikere.

Er det så godt eller skidt?

Idéen er objektivt set udmærket. Ingen kan være imod indsamling af viden, der kan være nyttig for forbrugere. I virkelighedens verden bliver det måske anderledes. Det kan være mere eller tilfældigt hvem der benytter muligheden for at udstille utilfredsheden på nettet. Der åbnes mulighed for forfølgelse og det er et problem, at det, der er offentliggjort på nettet én gang reelt altid vil forblive der.

En internetportal kan derfor let komme til at fungere som en tillægsstraf. Advokat Etik vil offentliggøre kendelser, hvor advokater har fået bøder på 10.000 kr eller mere. De offentliggøres i forvejen, men formålet med denne portal må jo være at gøre udstillingen tydeligere. Derved opstår på ny spørgsmålet om det er rigtigt at andre end domstolene skal kunne fastsætte straf i form af internet-offentliggørelse. Formanden for Advokatnævnet, højesteretsdommer Jon Stokholm, har for nylig i et interview uden forbehold erkendt, at offentliggørelse på nettet af en advokats navn er meget belastende for forretningen.

Jamen der er vel ikke noget problem, hvis bare enhver opfører sig ordentligt? Jo, det er der da. Vi har ingen anvendelige regler, der tager højde for misbrug af offentliggørelser på nettet. Det er omkostningsfrit og reelt risikofrit at genere andre. Jeg kender flere tilfælde, hvor nettet er blevet misbrugt på den måde og det er et større arbejde at forhindre det. Og selvom ubegrundet udstilling stoppes, så er der altid sket skade først.

Jeg undrer mig derfor over, at et site som Advokat Etik ikke har et etisk regelsæt. De henviser til advokaternes etiske regler, men har ingen selv. Det er da en lidt uheldig start på en etik-portal. Der er ingen definition af ”advokat etik” eller noget tilløb til dybere refleksion. Derfor opstår – for den reflekterende – naturligvis tanken om at den egentlige bevæggrund for portalen kan være drevet af særlige ønsker. Måske er det den økonomiske bagkvindes skuffelse over mødet med nogle advokater og domstolenes manglende opbakning til hendes sag, der er den egentlige drivkraft. I så fald er det en uheldig måde at etablere etik-portal på.

Det kan naturligvis også være, at der er et oprigtigt ønske om at drive en fair forbrugeroplysning. Skal vi tro på det, så bør Advokat Etik snarest offentliggøre et sæt etiske portal-spilleregler, så vi kan se, at de mennesker, der ønskes udstillet, får mulighed for at forholde sig hertil inden udstilling sker. Ingen sag bør gå på portalen uden behørig kontradiktion og der bør etableres en sikkerhed for at udhængte fjernes effektivt efter en periode, der er rimelig. Det fremgår af dagspressen, at Advokat Etik ikke har benyttet muligheden for at hente vejledning herom hos f.eks. Advokatsamfundet og det fremgår af sitet, at der ikke er tænkt tanker om det. Det er noget påfaldende – ordet ”etik” forpligter.

Fra missjeannet.dk

Kære Allan Ohms,

Tak for et velskrevet og interessant indlæg.

Lad mig starte med det åbenlyse: Advokat Etik er først og fremmest forbrugernes platform – et site, hvor forbrugere kan dele erfaringer, ris, ros, anbefalinger etc. etc.

Og jeg synes du mangler en ret væsentlig detalje: at Advokat Etik – i modsætning til de hjemmesider der tilhører advokatbranchens organisationer – giver både advokater og forbrugere mulighed for at komme til orde.

Og når nu vi er ved ”ordet”, så lad mig straks aflive en af dine største bekymringer vedr. Advokat Etik: Etik Portalerne tillader ikke usaglige indlæg i debatten. Ethvert indlæg i debatten skal godkendes inden det bringes på hjemmesiden. Det er således ikke muligt, at ”svine” folk til eller fremkomme med udokumenterede påstande og beskyldninger (denne besked får du, når du har skrevet et indlæg og trykker ”send”.)

Dette fremgår ligeledes udtrykkeligt af Etik Portalernes egne ”etiske regler”, som DESVÆRRE først er at finde på hjemmesiden om nogle timer (ligesom en lang række andre relevante oplysninger). At menu-punktet ikke er der allerede, beror faktisk alene på en teknisk fejl – som vi naturligvis beklager dybt, idet det – som dit indlæg er et levende bevis på – kan give anledning til spekulationer og antagelser om motiv m.m.

Og så til det jeg ikke rigtig forstår: din efterlysning af ”muligheden for at forholde sig” til offentliggørelse af Advokatnævnets afgørelser ”inden udstilling sker”.

For det første: forud for Advokatnævnets afgørelse ligger jo en omfattende klagesagsbehandling, hvor begge parter har haft rig mulighed for at komme med deres synspunkter – synspunkter som jo også fremgår af selve afgørelsen, hvor parternes anbringender anføres. Herefter er sagen blevet vurderet af Advokatnævnet, og hvis de har fundet, at indklagede advokat groft har tilsidesat de advokatetiske regler og derfor idømmes en bøde på DKK 10.000,00.- eller derover, så følger en offentliggørelse af vedkommendes navn (og sagens afgørelse). Det er jeres egne brancheregler, så dem kan Advokat Etik vel ikke kritiseres for – en evt. kritik af den regel bør du i stedet rette mod din egen brancheorganisation/Advokatsamfundet.

For det andet: På Advokatsamfundet/Advokatnævnets hjemmeside har advokaten ikke mulighed for at kommentere den offentliggjorte nævnsafgørelse yderligere – det har vedkommende på Advokat Etik!! Så også her burde du nok nærmere rette din kritik/dit ønske mod jeres egen brancheorganisation.

Vi tilbyder jo faktisk netop det, du efterlyser – hvilket vi i øvrigt mener, er det eneste rigtige: at lade ALLE komme til orde – selv efter en afgørelse af faldet!

Det, som jeg mener du burde mangle, og som du burde efterlyse, er at man fjerner advokatbranchens selvdømme, som – i min optik – er fuldstændig utidssvarende.

Så længe en branche insisterer på at være sin egen domstol, så mener jeg at man må finde sig i, at forbrugerne – som I vel at mærke lever af – kræver skærpet gennemskuelighed, åbenhed og en fejlprocent meget, meget tæt på 0.

Og til sidst: din antagelse om, at Etik Portalerne er et produkt af en ”økonomisk bagkvindes skuffelse”, er helt og aldeles uden hold i virkeligheden.

Der ligger ingen ”skuffede kvinder” bag initiativet til Etik Portalerne. Der ligger derimod et større bagland, som har det til fælles, at de ønsker at give forbrugerne en række platforme, hvorfra de kan kommunikere med hinanden – og som du ganske rigtigt skriver: ingen kan være imod indsamling af viden, der kan være nyttig for forbrugerne.

Vi har ingen som helst intentioner om at hænge folk ud i gabestok – men når det er sagt, så handler Advokat Etik primært om at hjælpe borgerne. Og hvis du, Advokatsamfundet eller andre mener, at åbenhed, debat og hjælp til borgerne er at sidestille med en gabestok, så lever jeg faktisk fint med det.

Men jeg er glad for, at du deltager i debatten – for den er vigtig. Og har du (eller andre) forslag til forbedringer – så skriv endelig til os! Det kan du/I gøre på info@etikportalerne.dk

Med venlig hilsen

Michael Teschl
Etik Portalerne ApS

Susse Himle: Dialog der bygger bro. Om kommunikation.

Kære Michael Teschl

Jeg er glad for at Etik-portalen nu også vil sikre et sæt etiske spilleregler. Du virker en anelse negativ over at jeg har påpeget denne elementære fejl. I stedet for at blive vrissen kunne du vælge at forholde dig heltprofessionelt til den påpegede – helt centrale – mangel.

Det er selvfølgelig bekymrende, når du i dit indlæg afslører, at du som ansvarlig for Etik-portalen ikke kender det til et af kerneområderne i det, du vil lave forretning på: Advokatnævnet.

Du skriver følgende, som er positivt forkert på et andet helt centralt punkt:

“Det, som jeg mener du burde mangle, og som du burde efterlyse, er at man fjerner advokatbranchens selvdømme, som – i min optik – er fuldstændig utidssvarende.

Så længe en branche insisterer på at være sin egen domstol, så mener jeg at man må finde sig i, at forbrugerne – som I vel at mærke lever af – kræver skærpet gennemskuelighed, åbenhed og en fejlprocent meget, meget tæt på 0”.

Advokatbranchen har ikke “selvdømme”. Advokatbrancen er ikke “sin egen domstol”.

Det er interessant at læse, at din Etik-portal begrundes i forhold, som ikke findes. HEld g lykke med forretningen.

Mvh
Allan Ohms

PS: Har du i øvrigt set min mail om at jeg ikke kan registrere mig sm bruger på Advokat Etik? d.s.

Hej igen Allan,

Det var lige godt pokkers ….

Det må bero på manglende “et eller andet”, når du hævder, at der intet selvdømme findes.

Tillad mig at bruge et citat fra Shakespeare “A rose by any other name, would smell as sweet.”.

Du må kalde advokatbranchens selvdømme for lige hvad du vil, men det ændrer ikke på, at der er tale om selvdømme.

Ved reformen i 1981/82 var f.eks. Forbrugerrådet udtrykkeligt imod advokaternes selvdømme, og der var ingen som bestred, at der var tale om netop selvdømme. Justitsministeriet fandt blot, at den foreslåede ordning i Advokatnævnet med 9 advokater, 3 dommere og 6 off. repræsentanter (udpeget af Justitsministeriet) nok ville kunne fungere tilfredsstillende og ihvertfald burde forsøges; senere kune man så eventuelt tage spørgsmålet op igen, se Betænkning 871/1979 og FT 19813759-3810 med bilag sp. 3811-3823. Se om Frobrugerrådets indstilling sp. 3781.

Også ved 1. behandlingen i Folketinget var adskillige ordførere imod advokaternes selvdømme, således både SF, DF, R, VS og S, sp. 4584-4596.

Så kære Ohms: God læselyst, du har alle muligheder for at blive klogere på det punkt.


Kære Michael,

”A Daniel come to judgment! yea, a Daniel!
O wise young judge, how I do honour thee”!

Men – du tager fejl. Og forfører læserne. Mener du selv det er foreneligt med din rolle som Etik-portal-forvalter?
Advokaterne har ikke et selvdømme på et oråde, hvor kun få kan gennemskue om du eller jeg har ret. Selvdømmet forsvandt jo netop ved den reform, du omtaler. Du insinuerer, at der er et selvdømme, selvom advokaterne ikke er enige. Lad os så se på det faktuelle og dop insinuationsmetoden.

Ifølge Ordbog over det danske sprog betyder “selvdømme” (jf. -dom 1) det selv at dømme i sager, der vedrører en; især: det, at den forurettede selv bestemmer, hvilken straf den anden part skal have. *Danernes Konge han bød Selvdømmet i al deres Usaat. JFibiger. (Diod.) Den evige Strid.(1878).158. JOlr.SD. II.246. noget helt andet er at give dem (dvs.: foreninger)Selvdømme, d. v. s. give dem Ret til at dømme i Konflikter mellem Foreningen selv og dens Medlemmer, hvor det jo saa bliver den ene Part, der selv er Dommer. Tilsk.1928.II.217.

Retsplejeloven bestemmer I § 144:
Advokatsamfundet opretter et Advokatnævn. Advokatnævnet består af en formand og 2 næstformænd, der alle skal være dommere, samt af 18 andre medlemmer. Formanden og næstformændene udpeges af Højesterets præsident. Af de øvrige medlemmer vælges 9 af Advokatsamfundet blandt advokater, der ikke er medlemmer af Advokatrådet, og 9, der ikke må være advokater, udpeges af justitsministeren. Justitsministerens udpegning af medlemmer og stedfortrædere herfor sker efter indstilling fra sådanne myndigheder, organisationer og lign., således at det sikres, at der til nævnet udpeges medlemmer og stedfortrædere herfor, der har kendskab til både private klienters, erhvervsklienters og offentlige klienters interesser. Medlemmer og stedfortrædere herfor udpeges for en periode af 6 år. Der er ikke mulighed for genudpegning.

Stk.2. Ved nævnets behandling af en sag skal deltage et eller flere medlemmer af formandskabet, et eller flere af de medlemmer, der er udpeget af justitsministeren, og et antal advokater, der svarer til antallet af de medlemmer, der er udpeget af justitsministeren.

Der skal således deltage lige mange offentlighedsrepræsentanter som advokater i nævnets behandling af en sag. Herudover skal deltage et eller flere medlemmer af formandskabet. Dette medfører, at der altid vil deltage et flertal af medlemmer, som ikke er advokater.
Så spørger jeg dig: hvor er selvdømmet henne?

Det er tankevækkende, at du som fader til en Etik-portal argumenterer som her.

PS: Du har fortsat ikke forklaret mig hvorfor jeg ikke kan registrere sig som bruger på portalen. Jeg sendte dig mail herom før mailen med min artikel til K-Forum. Du har stadig ikke svaret. Hvis du havde været advokat, ville du allerede nu have forbrudt dig mod dine pligter. Kom nu op på hesten, kære Michael.

Din Etik-portal fortjener en bedre start – jeg har bare billet give en hånd med. Det er et led i mit CSR-arbejde. Så tag vel imod det.

Mange hilsener fra Allan


Jamen, jeg takker allernådigst for de fine hensigter, kære Allan. Det er ikke umuligt, at jeg giver et kald ved lejlighed …

Når det så er sagt, så er dit seneste indlæg et klassisk eksempel på advokaters sædvanlige forsøg på ordmagi …

Det er rigtigt, at selvdømmet før reformen var meget mere udtalt, men kritikken fra bl.a. Folketingets behandling gik netop på, at den foreslåede reform (som blev vedtaget) jo i realiteten bevarede dette selvdømme, nu blot med et par dommere og off. repræsentater udpeget af Justitsministeriet.

Forbrugerrådet var decideret imod forslaget, men Justitsministeriet fik som altid sit forslag igennem (det er jo altid afhandlet med ministeren m.fl.). Og ordførerne var rent faktisk enige om, at det hele burde tages op igen senere (det sker blot aldrig, ministeriet sidder tungt på det).

Ser man på de off. repræsentanter, opdager man sjovt nok, at de fleste er jurister. Så lad nu være med at får det til at lyde som om, at flertallet af advokatnævnets medlemmer består af bagere, postbude, elektrikere, skolelærerinder, balletdansere og skorstensfejere – det er måske lige lovlig meget ordmagi. Selv for en advokat … 🙂

Faktum er, at advokater, dommere og jurister udgør langt størstedelen af det til enhver tid sammensatte nævn.

Det korte af det lange var, at uanset hvad du mener, kære Allan, så gik kritikken i folketinget på det nye forslag, det man tager stilling til er jo forslaget … ikke hvad den gamle ordning gik ud på … og partierne var særdeles kritiske, ligesom Forbrugerrådet.

Og afslutningsvis … glemmer du ikke, at oven over alting stråler Moder Advokatrådet???

Hvor mange bagere, postbude, elektrikere, skolelærerinder, balletdansere og skorstensfejere og andre “civile medlemmer” stødte du på sidst du var på besøg hos jeres tilsynsmyndighed????

De bedste hilsner fra

Michael


Kære Michael
Når en fisk svømmer ind i en ruse, så hjælper det ikke at kæmpe som du gør her.
Du insinuerer. Og når jeg påpeger dine faktuelle fejl, så fortsætter du. Først ved at kalde mine påvisninger “et klassisk eksempel på advokaters sædvanlige forsøg på ordmagi …”. Og i stedet for at erkende, at advokater ikke har selvdømme, jf mit forrige indlæg, så begynder du nu at tale om postbude og bagere overfor jurister. Du insinuerer, at de medlemmer, der er udpeget af Justitsministeriet ikke er uvildige, men holder med advokaterne. et har du naturligvis ikke belæg for, men du skriver det. En kritik i Folketinget fremsat for 25 år siden kan ikke ændre på faktum.
Og så slutter du med at konstatere, “… glemmer du ikke, at oven over alting stråler Moder Advokatrådet???”.
Jeg kan kun læse det sådan, at du her insinuerer, at Advokatrådet bestemmer over Advokatnævnet. Du må vide, at dette også er faktuelt forkert.
Normalt ville jeg ikke bruge så meget energi på at debattere dette emne. Erfaringen viser, at det er meget vanskeligt at trænge igennem med faktum. Når jeg har gjort det her skyldes det, at “etik” forpligter. Du har haft chancen for her at demonstrere, at du selv handler etisk rigtigt, men du har valgt at kravle højere og højere op i træet. Det lover ikke godt for Etik-Portalens fremtid.
Du er altid velkommen til en kop kaffe. Men indtil da vil jeg forære dig ti statements fra Forum Advokaters CSR-politik, idet jeg ønsker dig held og lykke med at få etikken op at køre:
Vores 10 bud:
1. Alle har krav på respektfuld rådgivning uanset baggrund.
2. I vores indkøb vil vi ikke medvirke til børnearbejde og anden utilbørlig udnyttelse af mennesker. Vi forfølger dette gennem leverandørforhold med tillid og omtanke.
3. Alle har ret til menings- og ytringsfrihed. I Forum Advokater sætter vi en ære i gensidig åbenhed, ærlig og tillidsfuld information om firmaet, og muligheden for at komme til orde.
4. Alle har ret til at blive udfordret kulturelt og til kunstnydelse.
5. Frihed til at fravælge. Interne møder og tilbud er frivillige, medmindre mødelederen eller arrangøren bestemmer andet.
6. Alle har ret til et familieliv. Vi tilbyder flere fridage og stor fleksibilitet.
7.Vi skaber rammerne for at prioritere sundhed i hverdagen. Vi har fokus på sundhed, motion og helbred.
8. Alle har ret til undervisning. Gennem Forum Academy tilbydes målrettet efteruddannelse til alle vore medarbejdere.
9. Vi er bevidste om vores samfundsansvar. Vi støtter kultur- og idrætslivet.
10. Vi tror på frihed under ansvar, navnlig under hensyntagen til vores klienters, samarbejdspartneres og kollegers behov.
Mange gode hilsener fra
Allan

Kære Allan.

Du har ikke påpeget een eneste faktuel fejl.

Din argumentationsstil er typisk advokatorisk eller ligefrem prokuratoragtig: Man fremsætter en påstand, som ikke er dokumenteret – og din om selvdømmet er endda forkert – og straks efter lader man som om, det er sandheden og afkræver nærmest den anden en undskyldning.

Kun advokater af din slags mener, at selvdømmet er afskaffet – men for alle os andre, samt en del dygtige advokater, er den påstand til at dø af grin over, dels når det gælder Advokatrådet, hvor selvdømmet indenfor rådet er evident, dels Advokatnævnet, som jo ikke på nogen måde er blevet helt frigjort fra selvdømmet.

Der sidder stort set ingen repræsentater for forbrugerne i nævnet. Og alene det, at den nuværende formand for nævnet ikke blot er tidligere advokat og partner, men gennem længere tid var formand for jeres forening, er vel sigende nok – uanset om den pågældende så efterfølgende ved skæbnens gunst blev løftet op i Højesteret.

Og kære Allan, advokat og partner i Centrum advokaterne, hvem var det nu, der kom med en række grove insinuationer – ikke mindst om tobaksenken som i skuffelse og vrede skulle stå bag vores hjemmeside (og meget andet)?!

Den slags er netop, hvad vi andre, ihvertfald siden Daumier, opfatter som et typisk advokatorisk kneb; insinuer alt muligt, og kast dig derefter straks over modparten med forargede beskyldninger om at insinuere.

Realiteten er jo åbenbart, at du slet ikke er bekendt med den vigtige folketingsbehandling i 1981/82 – resten er tavshed, og jeg siger blot tak og velbekomme!

Som en gestus til dig – fordi du startede tråden – vil jeg lade dig få det sidste ord! For nu har jeg vigtigere ting at tage mig til.

Værsgo : _______________.

De bedste hilsner fra

Michael Teschl
Redaktør
Etik Portalerne ApS


Kære Michael

Tak for din gestus. Jeg vil benytte den sådan:

Begynd forfra med læsningen. Her har du alle svarene. Og også et grundlag for at trække dine mærkværdgheder tilbage.

Held og lykke med etikken som business.

Allan Ohms


Ps til Michael:

Hvor er det morsomt at læse følgende på Advokat Etik:

“Vigtig info om “færdselsreglerne” på Advokat Etik
Grundet et mindre teknisk problem er undermenuen indeholdende det etiske regelsæt samt retningslinjer for debatindlæg/interaktion på Advokat Etik midlertidig utilgængelig.

Vi arbejder på højtryk med at løse problemet”.

Det er ikke så let at drive forretning…

d.s.

Scroll til toppen