Advokatundersøgelser bør ikke bruges som i DONG-sagen

Advokatundersøgelser bør ikke bruges som i DONG-sagen

Vi ser nu igen en advokatundersøgelse blive brugt i den offentlige debat. Denne gang er advokatundersøgelsen – der er udført for den 75% statsejede virksomhed DONG – blevet ”blåstemplet” af Kammeradvokaten. Kan vi snart komme længere ud i dyndet? Hvad bliver det næste? En advokatundersøgelse, der er ”blåstemplet” af tre, fire, fem, ti advokater?

Der er mange gode grunde til at bruge advokatundersøgelser, når et bestemt sagsforløb skal
belyses med henblik på en vurdering af, om der er forhold, der giver anledning til ansættelsesretlige konsekvenser eller at pålægge af ansvar for bestemte handlinger. Det er en kernekompetence for advokater at undersøge og foretage en retlig vurdering af et givet sagsforhold, og advokatundersøgelsen giver en mulighed for at få gennemført en effektiv og ressourcebesparende undersøgelse af høj kvalitet.

Jeg spørger bare: hvorfor er advokatundersøgelsen ikke brugt forud for afskedigelsen af Eldrup? Og hvorfor skal Kammeradvokaten midt i forløbet kobles på?

Fritz Schur på pressemøde

Hvis en advokatundersøgelse kun iværksættes, fordi en bestyrelse skal have vasket hænder, så kommer vi i den situation, at det virkelige motiv er at man vil købe den autoritet, der ligger i ordet ”advokat”. Der købes en mening med det formål at blåstemple den ene parts handling. Det må ske ud fra devisen, at når JyllandsPosten kan sende ”breaking news” om at undersøgelsen viser, at Eldrup tilsidesatte sine pligter som direktør, så er der nok noget om snakken. Og for tvivlere spænder man nu statens advokat, Kammeradvokaten, for vognen. Så er de sidste tvivlere vel manipuleret væk.

Er der andet formål med advokatundersøgelsen end at forsøge en påvirkning af forløbet – her forud for en voldgiftssag. Hvis DONGs bestyrelse nu havde gjort deres hjemmearbejde, ville de ikke have behov for at kaste to advokatundersøgelser på bordet. Skal advokater på denne måde acceptere, at der laves ”processkrifter” før en sag er begyndt?

Jeg kan ikke vurdere, om den konkrete undersøgelse er sket i overensstemmelse med god advokatskik

Jeg synes det er uværdigt, hvis advokater lader sig spænde for vognen til et formål, der ikke er rimeligt. Som advokater skal vi tale vores kundes sag og vi skal være professionelt ensidige, men det er ikke legitimation til at sælge autoriteten i en udformning, som er beregnet på at påvirke den offentlige mening. Den part – her Eldrup – det går ud over, har ikke en fair chance. Eldrup kan ikke iværksætte en modsatrettet undersøgelse, da han hverken har samme økonomiske muligheder eller samme adgang til facts som DONG.

Jeg har ikke informationer, der sætter mig i stand til at vurdere, om den konkrete advokatundersøgelse er udarbejdet i overensstemmelse med god advokatskik. Det må jeg formode er tilfældet og mit ærinde er ikke at så tvivl herom. Mit ærinde er at opfordre til refleksion om hvordan og hvornår advokater lader sig bruge.

Scroll til toppen