Hvorfor udbringer Frank Jensen “kun” et trefoldigt leve for Dronningen?

Hvorfor udbringer Frank Jensen “kun” et trefoldigt leve for Dronningen?

Overborgmester Frank Jensen udbragte i dag et trefoldigt hurra for Dronningen, da hun blev fejret på Københavns Rådhus. Jeg tænkte: hvorfor ikke et nifoldigt leve? Da dirigenten Frank Rasmussen senere udbragte et leve på Rådhuspladsen, var det er nifoldigt.

Ifølge Politikens oplysning, kan det ikke siges med sikkerhed, hvorfor vi i Danmark udbrigner et nifoldigt hurra for dronningen. I Hofmarskallatet siges det ifølge samme kilde at være et levn fra gamle dage, hvor man for at ære monarken tredoblede det gængse trefoldige hurra i treenighedens – Faderen, Sønnen og Helligåndens – navn.

Den forklaring har man fra nu afdøde kongelige ordenshistoriograf, professor Tage Kaarsted (1928-1994). En anden forklaring på de ni hurraer findes i bogen Symboler omkring os’ fra Gads Forlag.

Her står, at tallet ni som symbol fungerer som en udvidelse af det, tretallet står for. Det vil sige held, lykke osv. Nitallet optræder ofte i folketro, eventyr og talemåder, blandt andet i remsen syv-ni-tretten’ og talemåden ‘katten har ni liv’. Ni hurraer er dermed det fineste, man kan råbe – det sker kun for kongen eller den regerende dronning.

Den sidste forklaring går på, at det er en tradition, der stammer fra hæren, hvor der altid var en trompeter med feltherren. Han blæste tre gange i trompeten for at vise soldaterne, hvor feltherren var. Hvis kongen var med på slagmarken, blæste han tre gange tre gange. Og siden er det blevet til ni hurraer.

Hvem ved mere?

Foto: Marie Hald

Scroll til toppen