Forsoning – er det interessant for dig? Så er her en mulighed…

Forsoning – er det interessant for dig? Så er her en mulighed…

Kirkehøjskole i Roskilde Domprovsti om forsoning. Læs her om indholdet og vær med til spændende diskussioner.

Jeg møder mange, der bliver forskrækket, når de hører ordet kirke. For nogle må det være som at møde en spedalsk. Når vi så drøfter dette, så hører jeg tit, at vi jo ikke ved så meget om kirken, fordi den er dårlig til at formilde. Hertil spøger jeg: hvordan kan du få noget at vie, hvis du ikke følger lidt med. F.eks. abonnerer å et nyhedsbrev eller møder frem og vurderer. For mig er kirken et reflektionsrum, et sted, hvor jeg kan debattere på en måde, der også findes i meditation og mindfuldnes. Jeg kender mange, der har konflikter og for dem vil jeg anbefale denne foredragsrække, der koster 50 kr pr foredrag. De finder sted en række lørdage fra 8:45 – 12:00 og jeg tror det bliver meget udbytterigt.

Kirkehøjskolen er et tilbud til alle, der har interesse for at høre om og diskutere væsentlige spørgsmål om liv
og tro, kirke og kristendom.

Dette er en kursusrække med et fælles tema – og det afholdes rundt i provstiets sognegårde. Første sæson vil være: januar – maj 2012 med fem foredrag og efterfølgende diskussion, der vil belyse emnet forsoning fra forskellige vinkler.

Datoerne er som følger – og desværre er jeg selv forhindret den 28. januar, men vil deltage de andre lørdage – håber vi ses.

Lørdag 28. januar i Sct. Jørgensbjerg Sogne-
gård. Vi ser filmen »De usynlige«. Oplæg ved
pastor emeritus Jes Nysten.

Lørdag 25. februar i Vor Frue Kirkes samlings-
sted. Programmet er ikke endeligt fastlagt.

Lørdag 31. marts i Hellig Kors Kirke i Jyllinge.
Oplæg ved Domprovst Jens Arendt og Domor-
ganist Kristian Olesen om Bachs »Matthæus-
passionen«.

Lørdag 28. april i Syv sognegård. Oplæg ved
lektor, Ph.d. Hans Vium-Mikkelsen om forso-
ning i teologisk perspektiv.

Lørdag 12. maj i Domkirken. Oplæg ved Peter
Brandes. Vi afslutter sæsonen med at spise fro-
kost sammen.

Vi begynder kl. 9 med en kop morgenkaffe og
slutter kl. 12

Pris for alle fem foredrag: 250 kr.

Der vil i løbet af november måned blive frem-
lagt en folder med nærmere oplysninger i alle
provstiets kirker.

Vel mødt til kirkehøjskole.

Arrangøerer: Jens Arendt, Mogens Damm, Mette Devantier,
Jes Nysten, Jørgen Gybel Jensen, Ole Rötzler,
Karen Marie Bøggild og Mette Munk Bie

Scroll til toppen