Troels Lund Poulsens flugt stækker oppositionen

Troels Lund Poulsens flugt stækker oppositionen

Hvis jeg ikke føler mig i stand til at passe mit arbejde, kan jeg så sfå tidsbegrænset orlov? Ja, hvis jeg er syg og får en læges ord for det. Ellers ikke. Anderledes er det for medlemmer af Folketinget. Her har men den mærkelige regel, at hvis et medlem søger orlov af ”andre grunde”, så bevilges det. Sådan fortæller Folketingets formand, Mogens Lykketoft. Derfor har Troels Lund Poulsen fået ja til ansøgningen om fravær. Men er det rimeligt? I et demokrati? Næh.

Ifølge Venstres pressemeddelelse har den forhenværende minister begrundet sin ansøgning sådan:

”- Jeg må…konstatere, at hele sagen om Helle Thorning-Schmidts skattesag i øjeblikket fuldstændig overskygger mit politiske arbejde. Derfor ser jeg mig på nuværende tidspunkt ikke i stand til at udføre mit politiske arbejde tilfredsstilende, og derfor vil jeg i morgen ansøge Folketingets formand om orlov fra mit hverv som folketingsmedlem”. Holder den forklaring vand? Nej.

Det siges, at ansøgningen kun er underskrevet af eksministeren, men initieret af partiformanden i samråd med Claus Hjort Frederiksen og Kristian Jensen. Og at forklaringen ikke er hensynet til Troels Lund Poulsen, men til Venstre. Hvis det er rigtigt, forekommer orloven ikke at være rimeligt begrundet. Poulsen er valgt til Folketinget, det er et borgerligt ombud og det må forlanges, at han udfører sit hverv.

Reglerne om orlov findes i Forretningsorden for Folketinget § 41 stk. 3:

Orlov kan meddeles, når et medlem over for formanden erklærer,
a) at den pågældende på grund af sygdom, pleje af alvorligt syge børn eller nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, midlertidig udsendelse i offentligt hverv til udlandet eller tilsvarende udsendelse til Færøerne eller Grønland ikke vil kunne deltage i Tingets møder i mindst 7 dage,
b) at den pågældende, såfremt vedkommende tillige er medlem af Færøernes Lagting eller Grønlands Landsting, på grund af deltagelse i Lagtingets henholdsvis Landstingets møder og i udvalgsmøder i umiddelbar tilslutning dertil ikke vil kunne deltage i Folketingets møder i mindst 7 dage,
c) at den pågældende af andre grunde end i litra a og b nævnt ikke vil kunne deltage i Tingets møder i mindst 7 dage,
d) at den pågældende, såfremt vedkommende tillige er minister, i en periode af mindst 7 dage ikke regelmæssigt vil kunne deltage i Tingets møder på grund af midlertidig udsendelse i offentligt hverv til udlandet eller tilsvarende udsendelse til Færøerne eller Grønland.

Stk. 5. Et ordinært medlem, der har orlov efter bestemmelserne i stk. 3, litra a, b eller d, eller efter bestemmelserne i stk. 4, bevarer retten til vederlag og pensionsanciennitet for orlovsperioden, jf. lov om valg til Folketinget.

Som det fremgår er orlov ”af andre grunde” ret bredt formuleret og orlov sker uden vederlag. Det synes dog at fremgå som en betingelse, at den orlovssøgende ikke vil kunne deltage i Tingets møder. Det kan diskuteres, om denne betingelse er opfyldt. Bestemmelsen må fortolkes efter praksis for Folketingets stillingtagen til ansøgning om orlov af andre grunde”. Det emne har jeg ikke gravet i, men det må vel nok antages, at betingelsen er opfyldt.

Det kan så diskuteres, om det er rimeligt eller ikke. Måske er det en praktisk ventil til sikring af, at overtryk og undertryk kan udlignes i en til tider anstrengt politisk atmosfære. Og når det er gjort, så er det vel også rimeligt at spørge, om ansøgning om orlov er rimelig og om den er klog. Efter min mening er det uklogt, men måske klogt. Og hvad betyder det så? Måske er flugten den eneste mulige vej, når kortene er spillet, som de er. Forløbet har jo ikke været smukt. Troels Lund Poulsen pålagde sig selv tavshedspligt. Udtalte så nogle få, indstuderede ord og ville derpå intet sige. Indtil han tog orlov eller blev sendt hjem – undløb Christiansborg, efterladende sig all sine vælgere i uvidenhed og os alle som store spørgsmålstegn. Med mindre mandens øje lyver, så skjuler han noget væsentligt i sagen. Det samme kan desværre kun siges om Lars Løkke Rasmussen, der slev indkaldte til pressemøde og til trods for at det skete med stor forsinkelse, var det dårligt tilrettelagt. Så dårligt, at Lars Løkke kom til at afsløre sig selv: også han bærer på en viden, som han håber vi andre aldrig får kendskab til.

Når omstændighederne er sådan, så kan flugt og strudsepolitik virke som det eneste rigtige. Spørg Lene Espersen om virkningen og du vil ikke være i tvivl: så dumme er vælgerne heller ikke. Taberne i denne triste sag er igen vores fædreland. Sagen forhindrer oppositionen i at drive den nødvendige politik og den giver plads til, at regeringen alene kan føre deres ensidige politik. Landet har brug for en samlende politik, men begge sider, blå og rød, har på skift givet anledning til at dagene er gået med alt andet end politik. På et tidspunkt, hvor vi har stærkt behov for at landet rykker. Ingen er optaget af det. Pressen nyder sager, der trækker nye overskrifter dagligt og så er det langt mindre fristende at efterlyse den nødvendige politiske samling. Trist og forkert.

Læs også: Kære Lars Løkke, det kan du ikke være bekendt

Hvor er Venstres chef, Lars?


Luk nu munden op, Troels.

Læs flere blogindlæg her

Scroll til toppen