Sådan er der så meget…

Sådan er der så meget…

Den 9. november 2001 skrev professor Steen Thomsen bl.a. følgende i Børsen:
”Kolind betragter bogens (Arvtageren, AO) beskrivelse af ham som redningsmand i en magtkamp med Niels Due Jensens som “rimeligt afbalanceret”.
Denne helt usædvanlige adfærd overrasker så meget desto mere, som Niels Due Jensen nu er formand for Poul Due Jensens fond, der ejer størstedelen af Grundfos, og som har valgt Lars Kolind som til bestyrelsen i Grundfos. Bestyrelsesformanden undsiger altså ikke alene sin tidligere bestyrelseskollega og formand, men sin egen hovedaktionær og virksomhedens ansigt udadtil som det mest fremtrædende medlem af stifterfamilien.
Dermed kaster Lars Kolind Grundfos ud i en krise, fordi der rejses tvivl om ledelsesforholdene i virksomheden, og fordi stifterfamiliens værdier er en væsentlig del af virksomhedens identitet og omdømme.Kolind har skadet Grundfos”.

Jeg har forsøgt at få Børsen til at bringe et indlæg med de spørgsmål, som Steen Thomsens indlæg rejser. Børsen har ikke bragt indlægget og har ikke villet besvare mine spørgsmål i denne sammenhæng. Professor Steen Thomsen har lovet mig et svar, som imidlertid ikke er modtaget.

I dag udtaler Steen Thomsen til Børsen: ”Jeg betragter det ikke som en ulemper, at man har familien inde i bestyrelsen, og jeg tror også, at de skal være aktive. Man skal bare finde den rigtige balance, så ejerne ikke kommer for tæt på driften”.
Henset til Sten Thomsens voldsomme kritik mod Lars Kolind, er dette en meget bemærkelsesværdig kommentar. Arvtageren påviser jo netop, at Grundfos har udfordringer, når spørgsmålet er om hvor tæt ejerne er på driften.

Jeg har sendt dette indlæg til Børsen, men forventer naturligvis, at avisen heller ikke vil optage det denne gang. Jeg har tillige sendt det til Steen Thomsen.

Læs også:

Åbent brev til professor Steen Thomsen, CBS

Læs flere blogindlæg her

Scroll til toppen