Nyt fra Harvard: CSR-rapportering virker

Nyt fra Harvard: CSR-rapportering virker

Årsregnskabsloven forpligter 1000 virksomheder til at rapportere om deres politikker og aktiviteter på området, og omkring 700 virksomheder skal hvert år indsende grønt regnskab. Mange forventer, at Danmark under EU-formandskabet i 2012 vil arbejde for lovpligtig rapportering om bæredygtighed på EU-niveau. Og mange har en vis skepsis mod den lovbestemte CSR-pligt i Danmark. I Forum Advokater har vi frivilligt arbejdet med CSR i nogle år og vi har rigtig gode erfaringer med det.

CSR-rapport fra Forum Advokater

Og denne positive erfaring bekræftes nu af nye undersøgelser fra London Business School og Harvard Business School, der viser, at CSR-rapportering virker. CSR-rapportering styrker virksomhedens bånd til deres interessenter, det øger tilliden til virksomhederne fører til aktiviteter, som øget uddannelse, stærkere god-skik-kultur i virksomhederne, større fokus på miljømæssig effektivitet og en anden og bedre forståelse af, at virksomheden er en integreret del af samfundet. CSR styrker dette virksomhedens konkurrenceposition gennem et stærkere brand, større tillid fra forbrugerne, en lavere risikoprofil, forbedret effektivitet, f.eks. med hensyn til energi og ressourceforbrug, mindre sygefravær og en stærkere virksomhedskultur.

Forum Advokater har som en af 256 danske virksomheder tiltrådt FNs Global Compact-program hvilket blandt andet betyder, at vi har forpligtet os til at gøre en målrettet indsats inden for Global Compacts fokusområder; menneskerettigheder, arbejdsmiljø, miljø og antikorruption. Samtidig skal vi én gang om året afrapportere overfor FN (en COP-rapport).

I COP-rapporten (communication on progress-rapport) beskrives de tiltag, som er iværkssat, og de forventninger, der er til det kommende år indenfor fokusområderne.

Vores COP-rapport for 2011 kan læses her

Læs også:
Hvorfor CSR i en advokatvirksomhed? Fordi: det bør alle virksomheder have

Nye anbefalinger om danske virksomheders arbejde med samfundsansvar (CSR)

Forum Advokaters CSR politik – en præsentation

Harvard-rapporten:
The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting

Læs flere blogindlæg her

Scroll til toppen