Hvorfor CSR i en advokatvirksomhed? Fordi: det bør alle virksomheder have

Hvorfor CSR i en advokatvirksomhed? Fordi: det bør alle virksomheder have

Mange taler om det – for få gør noget ved det: CSR. Virksomhedens sociale ansvar. Forum Advokater har tiltrådt FNs Global Compact-program hvilket blandt andet betyder, at vi har forpligtet os til at gøre en målrettet indsats inden for Global Compacts fokusområder; menneskerettigheder, arbejdsmiljø, miljø og antikorruption. Samtidig skal vi én gang om året afrapportere overfor FN (en COP-rapport).

I COP-rapporten (communication on progress-rapport) beskrives de tiltag, vi har iværkssat, og de forventninger, der er til det kommende år.

Corporate Social Responsibility (CSR) betyder ”virksomheders frivillige arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres forbindelse med interessenterne”. Jeg kalder det ”regler om god skik og viljen til at være med til at gøre en forskel”. Forum Advokater kan naturligvis ikke redde verden, men det kan ingen enkelt virksomhed. Derimod kan mange virksomheder, som vil stå sammen om det, være med til at gøre en forskel. CSR er frivilligt, dog er der for større virksomheder en rapporteringspligt. Jeg synes idéen i, at det er frivilligt, er helt rigtig. Alligevel undrer det mig, at kun 248 danske virksomheder har tilsluttet sig FNs Global Compactprogram (og af de 248 er der desværre en hel del, der ikke overholder pligten til at rapportere til FN om virksomhedens fremskridt på CSR-området.

I Forum Advokater har vi tilsluttet os i 2010 og har nu indgivet vores anden rapport. Vi lægger vægt på ærlighed om vores tiltag og vi vil derfor ikke bare bruge tomme ord og opstille smarte diagrammer. Vi beskriver i rapporten hvordan vi arbejder, hvad vi gør og hvad vi vil fremover.

Jeg kan nævne følgende eksempler fra vores dagligdag:

Vi stiller krav til leverandører om at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder.
Vi samarbejde med leverandører om at forbedre sociale og miljømæssige forhold.
Vi arbejder systematisk med miljø- og klimaledelse.
Vi arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden.
Vi rådgiver andre om CSR.

Og lad mig så understrege, at vi forsøger ikke at hævde, at vi er hellige eller bedre end andre. Vi har bare besluttet, at vi vil gøre noget og vi opfordrer andre til også at gøre noget. Mange bække små gør som bekendt en stor å.

CSR vedrører i stadig højere grad både store og små virksomheders hverdag, fordi virksomheder verden over arbejder mere og tættere sammen på tværs af landegrænser og der ikke altid er den samme opfattelse af, hvad der er rimelige arbejdsvilkår og miljøpåvirkninger. Når vi rådgiver, oplever vi, at mange har lysten og viljen. Nogle mener ikke de har evnen – men det viser sig som regel, at det har de.

Hvis du vil have et foredrag eller rådgivning om CSR, så kontakt formanden for vores CSR-komite, advokat Morgen Mark Østergaard.

Nyt fra ‘Harvard: CSR-tvang virker

Link til Forum Advokaters COP-rapport

Om honorarer, grådighed og værdier

Læs flere blogindlæg her

Scroll til toppen