Uværdigt skatteforslag – sover de radikale allerede?

Uværdigt skatteforslag – sover de radikale allerede?

Et nyt lovforslag lægger familieejede virksomheder for had. Høringsfristen for forslaget er ganske få dage og er dermed i strid med retssikkerhedsmæssige principper og regeringen eget regeringsgrundlag, der er under to måneder gammelt. Hvor er de radikale blevet af?

Regeringsgrundlaget, oktober 2011:

”Regeringen vil i tæt samarbejde med Folketinget sikre høj lovkvalitet gennem
rimelige høringsfrister, der sikrer, at organisationer og andre høringsparter har
ordentlig tid til at gennemgå lovforslag og udarbejde kommentarer. Samt at
høringssvar og et høringsnotat med ministeriets bemærkninger foreligger i god tid
forud for førstebehandlingen”.

Skattelovsforslag L 30, 21. november 2011:

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier og justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne).
Af Skatteminister Thor Möger Pedersen

Fremsat 21-11-2011
På dagsorden 29-11-2011
Frist for spørgsmål 02-12-2011
Frist for svar 07-12-2011
Frist for politiske bem. og ÆF 12-12-2011
Politisk drøftelse 14-12-2011
Betænkningsafgivelse planlagt til 14-12-2011

Sådan virker det:

 

Millioner Gældende regler Nye regler
Egenkapital før generationsskifte 500 500
Boafgift (arveafgift)  87  87
’Udbytteskate sammen med boafgift  63  63
Ny skat på generationsskifte   0 420
Egenkapital efter generationsskifte 350  -70

 

Hvor meget generationsskifte bliver der plads til? Nogle har kaldt det ”græshoppemodellen”. Det er der, hvor en generation æder alt, så næste generation skal starte fra 0.

 


Kommentar:

Forslaget fører (med tilbagevirkende kraft) tingene tilbage til 2001. Mærkværdigt, at et sådant forslag skal hastes igennem på tre dage. Forslaget giver et beskedent provenu på 40 mio ift et statsbudget på 600 mia. Da man i 2001 ændrede grænsen fra 25 til 75% forventede man et øget skatteprovenu. Forudsætningerne er ikke ændret siden. Ergo: forslaget er en afart af ”millionærkskattetankegangen”. Det er ikke rationelt begrundet. Det vil skade familievirksomheder og styrke kapitalistiske kapitalfonde.

Det er umodent. Og uværdigt.

Læs også:

Generationsskifter bør fremrykkes til før 1. januar 2012

Læs flere blogindlæg her

Scroll til toppen