Har din advokat tilbudt dig retsmægling eller mediation? Hvis ikke er du måske dårligt rådgivet.

Har din advokat tilbudt dig retsmægling eller mediation? Hvis ikke er du måske dårligt rådgivet.

Forleden bestemte retten, at en almindelig retssag, som var begyndt for fire års siden kunne behandles af retten. Efter så mange år. Svært at forstå – men parterne kan selv gøre noget. Jeg tror bare, at alt for mange parter i retssager ikke ved, at de har alternative muligheder. Hvis du er part i en retssag og ikke kender til retsmægling, så bør du ringe til din advokat og bede om en forklaring.

Hvis du kun en enkelt gang livet kommer i kontakt med domstolene, får du nok et chok. Det tager uforståelig lang tid at få en sag gennem systemet. En retssag begynder med et krav fra en part. Der indleveres en stævning til retten. Så skal den sagsøgte svare. Derefter taler advokater og dommer sammen om sagens gang. I mange tilfælde skal flere forhold afklares. Der skal måske være syn og skøn og inden sagen kan forelægges retten til afgørelse, kan der i mange tilfælde gå fra et til flere år. Det er svært at forstå. Forklaringen er en kombination af tradition, travlhed hos advokater og domstole og så det forhold, at den enkelte sag er rutine for domstole og advokater. Og så det forhold, at parterne ikke altid er opmærksomme på, at der er andre muligheder end bare at vente.

Den gode advokat fortæller dig fra start, at hvis du ikke kan blive enig med din modpart, så er det bedst at forsøge mediation – og retssag eller voldgiftssag er kun nummer to. Fordi jura er elendig til at løse konflikter. Jura kan kun bruges til at forebygge problemer – når de opstår, så gør juraen kun tingene værre. Derfor bør du aldrig indlade dig på en retssag før du grundigt har overvejet alternative muligheder. Og hvis din advokat ikke selv hjælper dig med det, så må du spørge hende eller ham. Og får du ikke svar, så vælg en anden advokat.

Men hvis din advokat har forsøgt mediation, så kan det ofte falde til jorden i første omgang, fordi den anden part måske ikke er klar. ”Nogle gange er det en modningsproces om folk er klar til det, og jeg tror forskellen ligger i, at når der først er gået lidt tid, har paraderne måske lagt sig lidt, og man er blevet mere åben overfor modpartens argumenter. Man skal heller ikke glemme, at det kan være opslidende for folk at gå og vente på en retssag, og de faktorer tilsammen kan være årsagen til, at folk tager imod tilbuddet om retsmægling senere hen,” siger dommer Henriette Sartvin til www.domstol.dk. Må jeg føje til, at jeg i min egen praksis ikke sjældent oplever, at det er advokaten, der siger nej til mediation – af grunde jeg aldrig har forstået og ofte spekulerer jeg på om advokaten overhovedet har overvejet at drøfte det med kunden.

I alle retssager skal retten overveje at tilbyde retsmægling. Normalt vil retten altid tillade retsmægling. Hvis du som part i en retssag ikke har fået dette tilbud, så bør du spørge din advokat om en forklaring.

Dommer Sanne Bagger sig til www.domstol.dk: ”Alle sager er som udgangspunkt egnede til at blive forsøgt løst gennem mægling. Der er selvfølgelig sager, hvor man blot ønsker en juridisk afgørelse, men rigtig mange sager er endt i retten, fordi der er gået noget galt i kommunikationen. Mægling foregår i et mere uformelt forum, og det er en bedre mulighed for at forstå hinandens synspunkter og få snakket om problemet, uden at det hele går op i jura,” pointerer hun. Og dommeren har fuldstændig ret.

Jeg har været mediator og mægler siden 1999 og retsmægler siden 2003. Når jeg repræsenterer en part begynder jeg med at undersøge, om der er grundlag for en mediation. Det er et frivilligt møde mellem parterne med en advokatmediator, der har til opgave at vejlede parterne om, hvordan de kan diskutere deres uenighed. I 3 ud af 4 tilfælde fører det til et resultat. Nogle gange vil den ene part ikke umiddelbart deltage. Så kan det være nødvendigt at gå til domstolene. Det tager tid og ofte vil det være muligt at blive enige om, at sagen skal forsøges afgjort med en retsmægling. Retten udpeger en dommer eller advokat til mægler og parterne forsøger at lukke konflikten. Det lykkes ofte – som regel i 2 af 3 sager.

Hvis parterne er enige, kan en uenighed lukkes meget hurtigt. Fra det tidspunkt, hvor konflikten er en kendsgerning, kan der etableres et mæglingsmøde og findes en løsning på 14 dage. Hvis det skal gå hurtigt, kan det ske på 1-2 dage. En retssag vil normalt tage omkring halvandet år.
Udviklingen går langsomt. Jeg tror, at alt for mange parter i retssager slet ikke ved, at de har denne mulighed. Derfor foreslår jeg, at hvis du er i en retssag og hvis du ikke har fået tilbudt retsmægling, så kontakt din advokat og bed om en forklaring.

PS: Jeg har lyst til at tilføje denne mail. Jeg modtog den fra en kollega,  som repræsenterede en part i en mediation, hvor jeg var retsmægler. Min kollega videresendte denne til mig:

kære allan

min klient har netop sendt mig sms:

”retsmæglingen har netop givet os muligheden for at nå ind til kernen af problemet og efterfølgende medinddraget os i en løsning på problemet. Fordi vi igennem mæglingen lærte at få forståelse for – og acceptere hinandens synspunkter. På den måde har mæglingen også en langsigtet virkning, i hvert fald i vores tilfælde. En retssag ville nok ikke have løst det egentlige problem(vores manglende forståelse for hinanden) – måske tværtimod.”

Læs mere her

Scroll til toppen