Den professionelle bestyrelse – og ansvaret

Den professionelle bestyrelse – og ansvaret

I Roskilde er vi hårdt ramt med en lang række sager mod tidligere medlemmer af Roskilde Banks bestyrelse, hvor der er rejst krav om betaling af ikke mindre end 1.000.000.000 kroner til hvert medlem. En milliard kroner – som i givet fald skal betales af beskattede midler. Det kan jo nok tage modet fra de fleste – er det forsvarligt at træde ind i en bestyrelse? Svaret er ja – og nej. Ja, hvis du er kompetent og gør dit arbejde grundigt. Så er der ingen betænkelighed, selvom vi har set en stigning i antallet af retssager anlagt mod bestyrelsesmedlemmer.

Og hvordan kan du så undgå erstatningsansvar? I grunden enkelt nok: Du skal som bestyrelsesmedlem optræde på samme måde, som du fornuftigt ville gøre i din egen forretning eller i dit eget privatliv med din egen personlige økonomi. Normen er nemlig den adfærd, der kan forventes af en helt almindelig samvittighedsfuld borger, som i situationen ikke handler med hovedet under armen. Dispositioner, som er normale og forretningsmæssige, vil derfor ikke føre til et ansvar.

Nu kan du så med rette spørge, hvordan det ”normale” defineres, da det jo så bliver temmelig afgørende. Her kan jeg kun sige, at ved afgørelsen af, om der er erstatningsgrundlag skal en dommer forsøge at sætte sig ind i situationen og vurdere på, om det, der blev foretaget eller ikke blev foretaget har en god begrundelse. Der er den risiko ved øvelsen, at alting kan se lettere ud, når en dommer flere år senere skal bedømme situationen. Det er vanskeligere at sidde midt i de rygende problemer. Og det kan give bestyrelsesmedlemmet et problem – så det er vær at tænke scenariet igennem, hvis du på handlingstidspunktet er i tvivl: kan dette forstås af andre om to år?

Ansvaret stiger med indflydelsen. Jo mere kompleks opgaven er, desto større krav stilles til ”den fornuftige” opførsel. Det hører med til jobbet som bestyrelsesmedlem at træde i karakter, når der må forventes og derfor er det vigtigt, at bestyrelsen reelt er aktiv og reflekterende. Og hvis det bliver for broget, kan løsningen være at træde ud af bestyrelsen. I tide og på den rigtige måde.

Mange tegner i dag bestyrelsesansvarsforsikringer og det kan være med til at betrygge, især hvis det sikres, at forsikringens dækningsomfang er i orden og at forsikringen holdes i kraft.
Jeg kan anbefale dig bogen ”Bestyrelser i virksomheder”, der er skrevet af advokat Flemming Keller Hendriksen, Forum Advokater på Nyt Juridisk Forlag. Flemming Keller Hendriksen er advokat med speciale inden for selskabsret. Han rådgiver både større og mindre selskaber og har i en årrække været bestyrelsesmedlem i selskaber, der driver virksomhed i en række forskellige brancher.
Bogen giver et godt overblik over de pligter, du har som bestyrelsesmedlem. Derudover giver den en række praktiske, gode råd og gennemgår bl.a. de formelle såvel som de uskrevne regler, som skal kende for at udføre bestyrelsens arbejde uden at få ansvarsproblemer ud af det. Bogen omtaler også den nye selskabslov og indeholder en række råd, der kan være med til at forebygge erstatningsansvar.

Bogen er omtalt her

(Bragt i Dagbladet Erhverv, 3. november 2011)

Scroll til toppen