Nils Bernstein: Danskernes produktivitet er lav – meget for lav

Nils Bernstein: Danskernes produktivitet er lav – meget for lav

Nationalbankdirektør Nils Bernstein talte i dag ved Nykredits arrangement på Hotel Prindsen. Han udtrykte sig neutralt, men dog umisforståeligt.

Produktiviteten i Danmark har været for nedadgående i lang tid. Den ligger lavere end vores konkurrenter. Meget lavere. Produktiviteten har i en periode i byggeriet været negativ (!) ”Det er nok optimistisk at tro på, at det er noget vi kan ændre på kort tid”. Det er et reelt problem. Vi gør mange rigtig ting, og det er lidt af en gåde, hvorfor vi er så meget bagefter om. ”Er vi blevet for selvfede. Laver vi for lidt i den tid vi arbejder. Det kan hver enkelt jo spekulere på”. Det fornemmedes, at nationalbankdirektøren selv mener, at der simpelthen knokles for lidt – det er min læsning af ham.

Beskæftigelsen er OK. Arbejdsløsheden ligger kun en anelse over den strukturelle arbejdsløshed. Det er urealistisk at ro vi kan hente de 60.000 tilbage i byggeriet, som forsvandt efter højkonjunkturen – beskæftigelsen der var kunstig høj under overophedningen i 2006 – 2009. Det er ikke her vi får markant merbeskæftigelse.

Lønnen er de seneste år steget i gennemsnit 2 % på linje med udlandet. Vores problem er, at vores lønninger siden 1990’erne har ligget markant højere end andre lande, undtagen Norge. Lønningerne er for høje, især fordi timeproduktiviteten er lav og faldende sammenlignet med de lande, vi normalt sammenligner os med.

”Dansk Industris konkurrenceevne er faktisk en gyser…Kronekursen er steget. Danske varer bliver dyrere. Danske lønninger er steget mere end i udlandet. Timeproduktiviteten er samlet set forringet med 15% siden midten af 1990’erne. Det er ikke noget vi kan hente tilbage lige med det samme. Det er et langtidsprojekt”.

Hvor står vi i dansk økonomi nu? ”Vi har en økonomi i moderat fremgang. De næste kvartaler vil nok være sløje, men derefter vil økonomien vende tilbage til normal vækst. Den samlede svækkede konkurrenceevne kan ikke forventes oprettet på kort tid. Vi tror ikke det går helt galt med mindre den internationale gældskrise eskalerer. Et andet usikkerhedselement er det private forbrug, som er faldet i 2011. Der foregår en konsolidering i husholdninger og virksomheder. Forbrugets anel af den disponible indkomst ligger under normalt niveau. Der er et potentiale til øget forbrug. En mindre stigning heri vil være en ganske væsentlig vækstimpuls”.

Nationalbankenken mener ikke der er behov for at lempe finanspolitikken. ”Vi bør være forsigtige og bevare nogle handlemuligheder til at stimulere økonomien. Men det skal vi reservere til en situation, hvor det måtte blive endnu værre. Pumpes penge ud, kan det føre til at folk bliver mere forsigtige og det vil opveje den vækstimpuls, man ellers kunne få”. ”Vi kan kun få varig vækst ved at øge timeproduktiviteten – gør vi ikke det, må vi indstille os på lavere økonomisk vækst. Velstanden vil så vokse langsommere”.

Den danske krone er stærk. Danske obligationer vurderes som sikre og efterspørges. ”Det er en position, vi skal passe på”. Der er vigende efterspørgsel på lån. Pengeinstitutternes udlånspolitik er realistisk efter en hård opbremsning på grund af finanskrisen. Der er ingen kreditklemme.

Velstandsstigningen i Danmark er højere end i andre lande for perioden 1995-2010.

”Danmark vil have gavn af at være med i euroen”. ”Interessant at vi kunne sælge danske statsobligationer med en rente på 2,38% 30 år frem i tiden”.

”Usikkerheden om international økonomi er stor. Det er nemt at lave skræmmebilleder. Der er dog grund til at slå koldt vand i blodet. Jeg tror den internationale gældskrise bliver indkapslet. Dansk økonomi er grundlæggende i bedre balance end vi kunne frygte. Der er et stort potentiale i et øget forbrug. Så lad os ikke male med den sorteste pensel”.

Scroll til toppen