Ja tak til bedre retssikkerhed – nej tak til tant og grundlovsfjas – vi mangler en vågen presse, der gider konfrontere politikerne

Ja tak til bedre retssikkerhed – nej tak til tant og grundlovsfjas – vi mangler en vågen presse, der gider konfrontere politikerne

Min kollega, advokat René Offersen skriver i Berlingske den 24. oktober 2011: ”Ideen om en grundlovsændring er tåbelig. Til gengæld er der god grund til, at borgerne får deres retsstilling forbedret i retssager mod den stadig mere omsiggribende statsmagt. Det kan man gøre inden for Grundlovens rammer”. Og hvor har han ret.

Advokat René Offersen

Desværre kan René Offersen ikke regne med medvind på cykelstierne. Politikerne synes ikke der er musik i retssikkerhed. Det problem overlader de gladelig til de mennesker, et går ud over. Så er det meget sjovere at sige noget frækt om kongehuset og så foreslå en grundlovskommission. Det er så tilpas langt fra virkeligheden, at politikerne kan sidde på pengekassen, være helt rolige (for der sker ikke noget) og alligevel have den kildrende fornemmelse i politikermaverne, at ”vi gør da noget”.

René Offersen efterlyser en kommission, der skal sætte lys på borgernes retsstilling, når modparten er staten. Det kan være udmærket, men hvis vi nu skal være fornuftige, så er en kommission slet ikke nødvendig. Vi ved allerede, at det er helt galt fat. Faktisk ligner Danmark retspolitisk en bananrepublik på dette område. Sandheden er, at staten i alle sager, hvor en borger er indblandet, er overlegen. Borgeren er oppe mod et system af en vægtklasse, som ikke-kendere troede var død med østeuropas enevældige system. René Offersens forslag er interessante og nok så komplekse, at de er egnet til behandling i en kommission. Jeg synes nok, at det mest fremtrædende problem i den ulige kamp mellem stat og borger bør fremhæves i en sag som denne: nemlig det forhold, at borger og stat ikke har lige adgang til domstolene og ikke kæmper på lige vilkår. Det er ikke i orden, mn det de factum tilstanden i Danmark og hverken politikere eller pressen har interesseret sig for det. Forstå det, hvem der kan.

Allerede i 2004 gjorde Advokatsamfundet opmærksom på, at borgeren er ilde stedt i dagen mod den danske stat. Den daværende formand for Advokatrådets retssikkerhedsudvalg, advokat Jakob Lund Poulsen, skrev i bladet Advokaten om en undersøgelse, der viste temmelig alvorlige skævheder i statens favør.

Advokat Jakob Lund Poulsen

Det anføres, at statens egen advokat altid lønnes væsentligt bedre end borgerens advokat. Som eksempel henvises til en sag Forum Advokater førte for landsretten for en borger mod staten: ”Utilfredsheden blev særlig synlig i den såkaldte Scharla Nielsen sag, som i efteråret 2003 blev omtalt i pressen. Den beskikkede advokat havde her fået afslag på yderligere a conto salær i et tilfælde, hvor statens egen advokat havde modtaget et flere gange større salær i den samme sag”. Det hedder videre, at ”forskellen i salærniveauet skyldes ikke, at staten betaler et usædvanlig højt salær til sin egen advokat – tværtimod ligger dette salær i underkanten af markedsprisen. Forskellen skyldes, at domstolenes salærfastsættelse er ude af trit med niveauet for et rimeligt salær”. Jeg skrev i et åbent brev til Folketingets Retsudvalg om Scharla-sagen: ”Selvom det ikke føles rimeligt og fair og selvom det kostede Forum Advokater tre millioner kroner i tabt indtægt at føre sagen, og selvom det er mange penge i vores provinsforretning, så synes vi det var nødvendigt at føre sagen. Vi har som advokater en pligt til at bistå borgere, der mener at samfundet misbruger sin magt (hvilket er tilfældet i Scharla-sagen – noget vi håber at kunne bevise for Højesteret). Det kan man så være enig eller uenig i – jeg tror lakmusprøven på forståelsen af begrebet ”retssikkerhed” i virkeligheden er at være i en situation, hvor du har brug for den. På dét tidspunkt er det imidlertid for sent – ”retssikkerhed” kræver hårdt dagligt arbejde og en stålsathed, som kan hamle op med dagens krav om lette snuptagsløsninger på alting.”

Undersøgelsen viste klart, at borgeren kommer til kort overfor staten som den magtfulde modpart. Underligt nok er denne meget kritiske undersøgelse ikke at finde i Advokatsamfundets ellers righoldige database. Rapporten, som jeg ofte har mødt journalister, der ikke har kunnet finde, kan fås ved henvendelse til mig (ao@forumadvokater.dk)

Dette giver anledning til nogle retssikkerhedsmæssige overvejelser om, hvorvidt alle borgere nu også har en reel og lige adgang til domstolene. Især i sager, hvor borgere har fået fri proces til at føre sag mod staten, må der være – i hvert fald en vis og helst 100% – lighed i de midler, man udstyrer de to parter med. Ellers risikeres, at staten alene pga. skævheden i de økonomiske ressourcer tryner borgerne – stik imod hensigten. Og udover den af Advokatsamfundet dokumenterede skævhed i salærerne, så skal det huskes, at statens advokat jo har fri adgang til at trække på hele centraladministrationen i de sager, der føres på vegne af staten. Samme mulighed har borgerens advokat aldrig. Jeg spørger: vil vi i et retssamfun vedblivende acceptere, at staten stilles bedre end borgerne?

Hvor er politikerne. Da en eksminister blev dømt for injurier på statens regning, og hvor den vindende borger sad tilbage med en advokatregning på flere hundrede tusinder kroner stillede Uffe Ellemann sig i fron for en indsamling, fordi dette jo var rystende. Flere politikere ville straks gøre noget og de fik det til at fremstå som om det var et nyt problem. Siden er intet sket. Og problemet var ikke nyt, mn har været – eller burde have været – kendt af politikerne i adskillige år.

Jeg er enig i kollega René Offersens vinkling af problemerne, men jeg synes ikke vi har brug for en kommission her og nu. Det eneste vi mangler er reel interesse og commitment fra Christiansborg. Det grundlæggende problem om den ulige kamp mellem stat og borger er, at politikerne mangler at forholde sig klart til, om denne ulighed accepteres. Og vi mangler en vågen presse, der gider spørge om det. Er det for indviklet?

Advokat René Offersens kronik kan læses her

Åbent brev til justitsministeren, økonomiministeren og lederen af oppositionen

Yderligere læsestof, hvis politikerne vil tage retssikkerhed og borgerens retsstilling alvorligt:

Sælger statens advokat elastik i metermål? (med henvisninger)

Sag mod eksminister skal betales af borgeren – statens advokat får tre gange vinderens omkostninger

Reglerne om fri proces bør ændres


Politiken: Uffe Ellemann samler ind til injuriesag mod Karen Jespersen

Lars Svenning Andersens kronik om systemets mangler

Mit læserbrev i Børsen 27. April 2011 om fri proces

Det kan vi ikke være bekendt – når retssamfundet svigter:

Scroll til toppen