Folketinget bør se kritisk på politiet i COP15-sagen

Folketinget bør se kritisk på politiet i COP15-sagen

”Der findes ikke nogen specielt fromme etiske helgarderinger” (idéhistoriker Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad i dag). Jeg kom til at tænke på disse kloge ord, da jeg sad og læste om politiets underlige adfærd i relation til klimademonstranterne, som af Københavns Byret fik medhold i, at frihedsberøvelsen af dem var ulovlige. Anklagemyndigheden ankede og det forlyder i dag, at politiet har haft en særlig COP15 efterforskningsenhed, som har gennemtrawlet demonstranternes baggrund. Herved gør politiet indgreb i den demokratiske ret til at demonstrere. Det er betænkeligt. Mildt sagt.

Politiet arbejder med ”demonstrationsregister” og har folk til at studere på Facebook og andre steder på internettet. Man har screenet deltagerne fem år tilbage i tid og fundet de mærkværdigste bagatelagtige ting frem. Alene det, at man vil lægge dem frem må overraske. Det eneste parti, der for alvor er optaget af retssikkerhed, Enhedslisten, har reageret hurtigt og har kaldt justitsministeren i samråd. Det er der god grund til. Det kan ikke være rigtigt, at dansk politi ved at søge efter ”snavs” skal være med til at fratage mennesker deres lyst til at ytre sig i overensstemmelse med grundloven. Det er pinagtigt, men desværre blot endnu et udslag af, at magt korrumperer. Politiet kan ikke bære nederlaget i byretten og så griber de til denne aktion, som jeg bedømt ud fra dagens pressedækning vil betegne som magtmisbrug.

Det er helt urimeligt, at politiet i en sag af denne art tager sig selv til rette på denne måde. Demonstranterne og deres advokater har ingen mulighed for at matche dette massive ressourceforbrug og justitsministeren bør gribe ind og kalde politiet til orden.

Det skal blive spændende at følge udviklingen i denne sag. Jeg tro der kan vise sig meget i den, som politikerne bør forholde sig kritisk til.

Scroll til toppen