Advokater bør åbne sig

Advokater bør åbne sig

Advokaters åbenhed

»DEN DER LEVER STILLE, lever godt« gælder ikke. Der er behov for, at advokater åbner sig og på en mere målrettet måde forklarer, hvad branchen står for og er forpligtet af. Der er hver dag mange triste eksempler på, at mange kun benytter advokat som brandslukkere.
Juraen er elendig til at løse konflikter – den dur stort set alene til at forebygge disse. Det ved for få. Advokaten skal være bedre til at fortælle om det. Og vi skal være uafhængige, ansvarlige, kompetente, handlekraftige og tilgængelige.

Advokaten skal være uafhængig af alle andre interesser end kundens. Det er forudsætningen for at varetage og beskytte kundens interesser og rådgive neutralt. Derfor har advokaten f.eks. pligt til at sikre kunden mod interessekonflikter. Samarbejdet mellem advokater og kunden bygger på fuld fortrolighed. Advokaten skal optræde og handle ansvarligt og skal derfor også kun tage opgaver, som kan løses kompetent og til et rimeligt salær.

Advokaten skal være handlekraftig for at leve op til kundernes behov for hurtig og effektiv sagsbehandling. Det betyder, at advokaten er nødt til at udvikle sin rådgivning og service i takt med kundernes skiftende behov og den generelle udvikling på markedet.

Advokaten skal være tilgængelig og komme kunden i møde og tage udgangspunkt i kundens situation. De fem værdier supplerer retsplejelovens regler og branchens etiske regler. Advokater har altid været undergivet en stram lovregulering. Der er grund til at anerkende Advokatrådets forsøg på at definere branchens værdier i letforståelige udsagn som sætter kunderne i stand til at stille krav. Og som tvinger advokaterne til at strække sig lidt længere og gøre det lidt bedre.

Få dårlige advokater ødelægger meget for de mange. Men alle advokater kan blive bedre. Konservatismen fremmer ikke lysten til udvikling. En del advokater er ikke særligt tilgængelige, hverken i henseende til kontakt, tilbagesvar eller rent kommunikationsmæssigt. Værdien »handlekraft« vil, hvis advokaterne vil efterleve den, føre til en kortere sagsbehandlingstid, hvilket der er et mærkbart behov for.

Jeg synes vi som advokater har en pligt til at blande os i debatten. Og bedre forklare, hvad vi som advokater kan bidrage med i vores samfund. Og hvor vi mener noget om dette samfund.

Scroll til toppen