Demokrati – gælder det kun på Christiansborg?

Demokrati – gælder det kun på Christiansborg?

AVISERNE OG VI ANDRE er optaget af politikken på Christiansborg. Som praktiserende advokat kan jeg melde, at demokratiet halter andre steder end på Christiansborg. Og hvad mener jeg så med det?

DEMOKRATIET HALTER, når vi ikke bruger det rigtigt. Vi ved godt, hvornår vi ikke gør det. Det kan vi føle i maven. Jeg synes det er en misforståelse, når Christiansborg skal politisere om valg af Folketingets formand. Det er i mine øjne ikke fair at beklikke værdigheden for en mand som Mogens Lykketoft. Jeg stemmer på blå stue, men kan ikke sætte en finger på Lykketofts evner og værdighed som eventuel formand for Folketinget. Demokratiet er bedst tjent med en værdig måde at finde tingets formand. Når demokratiet i øvrigt halter, så kan jeg pege på forenings-Danmark. Vi brøster os af at have en stor tradition for foreninger. Lige fra fagforeninger til skakklubber. I fagforeningerne har jeg oplevet noget af den mest barske kultur overfor egne rækker.Ikke demokratisk på nogen måde. I frivillige foreninger har jeg oplevet det samme. Jeg har beskæftiget mig meget med kolonihaver og her skal jeg love for, at demokratiet fungerer meget, meget ringe alt for mange steder.

HVORFOR SER VI f.eks. foreninger, hvor en lille kreds tager alle beslutninger og ser mere eller mindre stort på vedtægter, afholdelse af generalforsamling, regnskab, revision osv? Jeg tror det sker, fordi nogle bliver for ivrige. Smager magten og glemmer det vigtigste, for alle, der har magt: ydmyghed. Jeg har set det gå galt mange gange og i nogle tilfælde koster det simpelthen foreningen livet. Det er surt og derfor er jeg ofte blevet spurgt: hvad skal vi gøre?

SVARET ER: dialog og handling. Hvis du mener demokratiet ikke virker, så må du arbejde for at få det til at virke. Jamen kan ét menneske gøre det? Spørg Martin Luther King. Svaret er ja – men det tager tid. Hvis du kan få opbakning fra flere, så tager det kortere tid. Hvis du ikke kan få opbakning, å overvej, om din idé og holdning er helt rigtig. Det er hårdt arbejde, men det kan lykkes. Du bestemmer mere end du måske gør dig klart. Det er en del af demokratiet – som kun virker, når vi alle tager det alvorligt, når vi alle gør en indsats og arbejder hårdt. Ingen genveje, men mange muligheder.

Du kan læse min artikel om foreningsret i Danmark her

 

 

Scroll til toppen