Har du nabokrig på arbejdspladsen eller hjemme?

NABOKRIG? Nogle synes det er for latterligt. Det sker da ikke, siger de. Hertil må jeg sige, at jeg som mediator (konfliktmægler) siden 1999 har set rigtig, rigtig mange “nabokrige”. Nogle af dem udspille smellem naboer på en arbejdsplads. Mellem ejere i revisor-, advokat- eller lægebranchen, hvor dygtige menesker kommer på konfliktkurs, som desværre ende helt ud i en reel nabokrig. Og så er der selvfølgelig også mange rigtige nabokrige. Lad mig omtale et eksempel her – men husk, at hvis du er part i en konflikt, så forsøg at få den standset hurtigst muligt.- Kontakt en mediatoradvokat om det.

Nabokrig. Jens Blauenfeldt (foto DR)

Jeg har medvirkert i DRs serie “Nabokrig”, hvor jeg sammen med min kollega, advokat Pia Deleuran var mægler i meget højspændte konfliktsager mellem naboer. De havde haft adskillega retssager og der var gensidige beskyldninger om fysisk vold og trusler. DR præsenterede konflikten sådan:

I Gislev på Fyn er nabokrigen mellem et søskendepar og en ældre mand vokset år for år. Konflikten er nu så højspændt, at de beskylder hinanden for at kaste med sten. Og selvom naboerne har brugt meget tid og mange penge, er nabokrigen ikke stoppet af den grund.

DA VI BEGYNDTE MÆGLINGEN, ville de ikke sidde i samme rum. Så er det svært at mægle, men i løbet af dagen lykkedes det at opbygge så meget tillid, at parterne blev samlet – og så lykkedes det at få en aftale og det lykkedes at få parterne til at give hånd derpå. Det tog ca ti timer og det var et stort øjeblik, da det lykkedes.

NAbokrig (foto DR)

Jeg fandt udsendelsen her: Nabokrig (3:3) (se øverste højre hjørne)

Link: Eksperterne

Flere links til LÆSESTOF nederst i artiklen

Fra DRs hjemmeside:
Sådan foregår en mægling

Mindst tre ud af fire konflikter bliver løst, når en konfliktmægler hjælper de to stridende parter med at nå frem til et resultat. Det er den erfaring, som advokat og mediator Allan Ohms har gjort, efter han i flere år har fungeret som retsmægler og mægler i nabokrige og lignende konflikter.

– Ofte er deltagerne mentalt oppe at køre, når de mødes første gang. Det er virkelig hårdt for dem at skulle stå ansigt til ansigt med en person, som de måske ikke har talt med i årevis. Derfor gælder det om at få ro på situationen og gøre stemningen afslappet, siger Allan Ohms.
Flere versioner
Under mødet, som foregår et neutralt sted, får de to parter mulighed for at fortæller hver deres version af konflikten. Mægleren stiller en masse spørgsmål, så alt kommer frem i lyset. Det er nødvendigt for at finde ud af, hvad konflikten dybest set handler om.

Ofte vil modparten dog være helt uenig i den anden parts udlægning.

– I forbindelse mæglingsmødet er der på forhånd blevet vedtaget nogle spilleregler. F.eks. at vi taler ordentlig til hinanden. Hvis den ene part begynder at tale i en nedsættende tone, griber vi ind ved at gentage det, der er sagt, men på en positiv måde. Det er forhåbentlig nok til at få afsenderen til at tænke sig om og til at undgå, at modtageren går helt i baglås, siger Allan Ohms,
Hvis tonen ikke bliver ændret, kan parterne tage en pause, hvor mæglerne gennemgår reglerne med dem igen.
– Fortsætter det negative mønster, kan vi i yderste konsekvens afslutte mødet med den begrundelse, at vi ikke længere tror på, at det et muligt at nå et resultat. Det sker heldigvis sjældent, for parterne er jo mødt op, fordi de gerne vil have en løsning, siger Allan Ohms
Bevarer ydmyghed
Han erkender, at han under forløbene ofte sider med en fornemmelse af, at det hele er håbløst. Hans uddannelse og erfaring har dog lært ham, at der nok skal vise sig løsning.

– Jeg kan da godt have lyst til at smide en løsning på bordet, så vi hurtigt kan komme videre, men jeg gør det ikke. Det er parterne, der ejer konflikten, og kun deres egne bud på løsninger holder i længden. Derfor gælder det om at være tålmodig og bevare sin ydmyghed overfor opgaven, siger Allan Ohms.
En hård proces
En konflikt, der er opbygget over flere år, bliver sjældent fuldstændig løst på et enkelt møde.
– Det er en hård proces, parterne skal i gennem. Selv om man kun når et del-resultat, er det min erfaring, at meget er flyttet. Parterne har set hinanden som mennesker, og dermed har de også fået større forståelse for hinanden. Det er helt afgørende for at få genetableret det gode naboskab, siger Allan Ohms.

Læs mere:

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Den svære konflikt

Hvad er en god mediator (konfliktmægler)?

Om retssager, tvisteløsning og valgmuligheder

Mediation giver erhvervslivet mulighed for selv at tage ansvaret for konflikters løsning

De skal sige tak – kunne konflikten være løst fredeligt?

Har du en nabokrig på arbejde eller hjemme?

Scroll til toppen