Vi skal innovere

Sådan gør du: Fem5 trin til at innovere. Hvornår har du sidst drøftet det – med din advokat?

DANMARK SKAL LEVE af innovation. Det er mange enige om. Når det så er sagt – hvordan gør vi så i praksis ? Hvordan kommer vi videre. Det lyder jo interessant og rigtigt, men der mangler nok lidt, ikke. Jeg mener det er vel ikke sådan, at vi er ved at boble over i nytænkning, hverken det ene eller det andet sted. Måske er jeg bare sortseer fra en konservativ verden (advokatverdenen)? Eller har jeg en pointe i, at der er et stykke vej fra at sige, at ”Danmark skal leve af innovation” og til, at vi faktisk kan gå den vej?

SOM ADVOKAT MØDER JEG mange erhvervsfolk, ikke mindst i mindre og mellemstore virksomheder. Der tales meget om innovation, men der er også en vis frustration. Hvordan skal vi egentlig gøre det?

FORFATTEREN CARMINE GALLO beskriver i bogen ”Steve Jobs innovationsmetode” hvordan forskerne Hal B. Gregersen og Clayton M. Christensen har identificeret fem færdigheder, der kendetegner den sande innovator. Dem får du lige her.

DE FØRENDE INNOVATORER

1. opsøger forskellige oplevelser og udfordrer derved hjernen (der gerne vil gøre mindst muligt, hvis den ikke udfordres)
2. sætter spørgsmål ved verden
3. eksperimenterer
4. netværker og
5. iagttager

EINSTEIN SAGDE, at fantasi er vigtigere end viden. Hvis du formulerer spørgsmål med ”hvorfor” rykker det lidt. Spørger du ”hvordan” lidt mere og ”hvad nu hvis” endnu mere. Hvor gode er vi til at standse op og spørge. Og hvor ofte vinder rutinen og får lov at standse innovationen?

NETVÆRKNING ER OPPE I TIDEN, men mest i formen ”at bytte visitkort”. Carmine Gallo fremhæver idéen i at netværke for at blive informeret og inspireret om og af, hvordan det foregår i andre brancher. Ofte vil en velfungerende ting i én branche kunne anvendes i en helt anden. F.eks. opfandt Steve Jobs ikke den smarte magnetiske strømforsyning til Mac’en. Den, der hindrer, at du river din Mac på gulvet, hvis du falder over ledningen – ledningnen ryger bare af. Idéen fik Steve fra de japanske riskogere, som i mange år har haft denne løsning – af sikkerhedsmæssige grunde. Det innovative består i at se muligheden i en japansk riskoger og gøre den til en fordel på en amerikansk computer.

DIN HJERNE ER konstrueret til at ”spare på energien”. Derfor skal den udfordres, før du kan innovere. Hvad siger kunderne. Hvordan agerer brugerne. Hvad er deres ikke udtalte ønsker? De efterspørger ikke noget de ikke ved er muligt. Iagttag og innovér. Rutine kvæler innovation. Gallo citerer Steve Jobs for at have sagt: ”Du kan ikke se sammenhængen, hvis man kigger fremad; sammenhængen er der først, når du kigger tilbage”. Og Jobs har ved hans præstationer skabt sige en solid platform at tale ud fra. Så – det går nok an at lytte.

HVORDAN SÆTTER VI SÅ ALT DET I SYSTEM? Det Danmark vil leve af?

HVAD MENER DU? Diskuter det med din advokat og tænk: ”hvad nu hvis”. God fornøjelse.

Scroll til toppen