Reglerne om fri proces bør ændres

INJURIESAGEN MOD EKSVELFÆRDSMINISTER Karen Jespersen ( V) koster ifølge Socialministeriet den danske stat 544.425,71 kroner. Den borger, der vandt sagen mod eksministeren, har ifølge Ritzau fået en advokatregning på en kvart million kroner. Eksemplet er grotesk, men ikke enestående. Det viser en urimelig forskel på den almindelige borger og statsapparatet.

Karen Jespersen tabte sagen. Staten betalte og borgeren måtte punge ud selv.

ENHEDSLISTENS gruppeformand, Per Clausen, kalder det ifølge Ritzau “dybt uanstændigt”, at en minister på den måde kan trække på statskassen, mens den forurettede borger selv må betale og han siger til Ritzau: – Jeg synes, det mest rimelige var, at ministeren selv betalte i sådanne sager. Jeg har ikke meget lyst til at være med til at betale for Karen Jespersens tåbeligheder og tilføjer: – Alternativt må det offentlige stille lige så mange penge til rådighed for modparten i disse sager.

Dagens brev i Berlingske 23. august 2011

LØSNINGEN HER ER at ændre reglerne for fri proces. De er i dag forældede og giver ikke borgerne den retssikkerhed, de var tiltænkt, da reglerne blev til. Der er mange fejl og mangler, men den konkrete sag fokuserer på et af de alvorligste problemer: reglerne favoriserer den danske stat i sager, hvor der er konflikt med borgerne. Staten er altid den stærke og anvender uden tøven de nødvendige økonomiske midler til at købe advokatbistand. Borgeren, der er oppe mod systemet, skal først kæmpe for at få fri proces. Når der opnås fri proces, må borgeren finde sig i, at statens advokat får tre til fire gange så højt salær som borgerens advokat.

BAGGRUND: Østre Landsret stadfæstede i juli Københavns Byrets dom over Karen Jespersen, der -som velfærdsminister -i 2008 beskyldte den tidligere talsmand for Muslimernes Fællesråd, Zubair Butt Hussain, for at støtte stening. Efter at Zubair Butt Hussain havde stævnet Karen Jespersen for injurier, blev hun dømt til at betale ham en godtgørelse på 10.000 kroner for at overtræde straffeloven samt fire dagbøder á 250 kroner.

PLADSEN TILLADER ikke detaljer, men den dag jeg får bevilget spalteplads, skal jeg gerne i detaljer redegøre for problemerne. Mit ærinde her er at opfordre politikerne til at gøre noget ved problemet i stedet for kun at sige fra i avisen. Alle politiske partier burde kunne gå ind for en øget retssikkerhed til borgerne. Både i sager mod staten og generelt.

Bragt som dagens brev i Berlingske 23. august 2011.

Fra min blog nævnes:
Det kan vi ikke være bekendt. Af advokat(H) Lars Svenning Andersen, kronik
http://jp.dk/opinion/kronik/article2411839.ece

Mit læserbrev i Børsen 27. April 2011 Hvor længe skal der ventes på fri proces i Roskilde Bank-sagen.
http://allanohms.wordpress.com/2011/04/23/hvor-laenge-skal-der-ventes-pa-fri-proces-i-roskilde-bank-sagen/

http://allanohms.wordpress.com/2011/05/11/sag-mod-minister-koster-borger-penge-%E2%80%93-statens-advokat-far-ti-gange-det-borgeren-fik-tilkendt/

Det kan vi ikke være bekendt – når retssamfundet svigter:
http://allanohms.wordpress.com/2011/04/27/det-kan-vi-nemlig-ikke-vaere-bekendt-nar-retssamfundet-svigter/

Statens advokat lønnes tre gange så godt som borgerens advokat. Danmark er på friproces-området en bananrepublik. Ansvaret herfor må deles mellem Folketinget, pressen og Højesteret

Scroll til toppen