Hjælp – jeg er 100% enig med Villy Søvndal. Han vil lave en samfundstrekant…

SIDDER OG LÆSER KRISTELIGT DAGBLAD (som er en aldeles suveræn avis). Her citeres Villy Søvndal,som jeg ikke er partikammerat med og ikke imponeret over. Se f.eks. dette blogindlæg.

Villy citeres for at sige følgende:

“Lad os skabe et nyt og bedre Danmark i et forpligtende fællesskab. Lad os gøre alle borgere til deltagere i samfundets udvikling frem for tilskuere til det”.

JAMEN DET ER DA RIGTIGT! Jeg tænkte: skal jeg nu bare nyde, at Villy og jeg er enige, eller skal jeg tjekke op på citatet? Jeg havde lyst til det første, men valgte det sidste. Det skulle jeg nok ikke have gjort. Jeg læste Villys kronik i JP: Det sorte årti.

LAD OS SE PÅ DET. Villy mener, at VKO-regeringen er skyld i alt negativt i 00’erne. Jeg er ikke imponeret af regeringens resultater, men heller ikke af Villy, som maler alt i rødt og sort i den velkendte, unuancerede og ensidige retorik. Hvem kan holde den ud? Og det gælder både blå og rød stue.

Skitser fra Villys samfundstrekant (arbejdstese)

VILLY VIL KOMPENSERE ULYKKERNE ved at lave en samfundstrekant: “Forestil dig en trekant, hvor man skal have mest af det nederste og mindst af det øverste – lidt ligesom kostpyramiden. Lad os kalde den samfundstrekanten”. Først fik jeg nogle forkerte visualiseringer. Så kom jeg til mig selv igen. Det er vist noget andet, Villy mener. “Når en ny regering investerer i de personlige netværk og samfundsfællesskaberne, vil der også blive mindre behov for specialiserede tilbud, og dermed kan der spares en masse penge. Det er den eneste måde at fremtidssikre velfærden, uden at skulle afvikle den skridt for skridt, som blå blok lige så stille og roligt er i gang med”. OK, så er jeg med. Det er løsrevne sider af S+SFs pengemaskine. Jeg må tilstå, at jeg er enig med flertallet af økonomer, som ikke helt kan følge denne pengemaskine. Jeg tror fagøkonomer kalder det villyarder (i stedet for milliarder).

Pengene hænger ikke på træerne, siger Villy

“VI ER PINLIGT BEVIDSTE OM, at pengene ikke hænger på træerne”. Det er jeg enig i. Pengene konfiskeres til statskassen. Men hvordan løser vi det? Jo, Villy ved det: “Den finansielle sektor må betale lidt mere til fællesskabet som tak for bankpakkerne”. Og så skal vi arbejde mere, det usunde skal være dyrere og vi skal studere lidt hurtigere. Jeg tænker igen på fagøkonomerne.

“SF HAR VILJEN, muligheden og evnerne til at gøre 10’erne til det årti, hvor disse fællesskaber igen styrkes – frem for at blive undergravet af en borgerlig regering, for hvem det er vigtigere at give flere privilegier til vennerne i bestyrelserne, direktionerne og i magtens korridorer”. Den lader vi lige stå et øjeblik.

KRONIK-FINALEN ER BOMBASTISK OG FLOT: Villy ønsker et samfund, “hvor alle danskere får lige muligheder for at forme det liv, de ønsker. Hvor alle kan forme deres eget liv – uagtet man er søn af en bistandsklient eller en bankdirektør. Hvor de personlige netværk og samfundsfællesskaberne bliver stærke fundamenter for et godt liv til alle”. Dt er flot. Hurra. Enig.

MIT PROBLEM ER FØLGENDE: Jeg tror mere end 80% af alle danskere, måske snarere mere end 90%, er enige i Villys varme ønsker. Og jeg tror på, at Villy tror på, at han kan indfri dem og at Villy tror på, at regeringen, i en trist cocktail af uformåenhed og ond vilje, ikke har gået efter det mål. I modsætning til Villy tror jeg, at de bløde ønsker i kronikken deles af 99% af alle danske politikere, VKO inklusive. Min bekymring går på, at der i de sidste 30 år har været mange gode ønske og en ubrudt række af beviser på, at de gode ønsker ikke kan føres ud i livet. Det tror jeg hverken rød eller blå stue kan.

RVSK - regering - hvorfor er det en umulighed?

JEG STOLER IKKE PÅ JER, kære politikere. Hverken jer fra blå stue eller jer fra rød stue. Hvis jeg skal tro på jer, så kaster I jeres private dagsordener overbord og erkender, at Danmark er i krise. Erkender, at hvis vi vitterlig vil alt det gode, der er i Villys drømme, så kan det kun ske med bred politisk enighed. V+K+S+R må gå sammen og udmønte den nødvendige politik og sætte deres taburetter ind på det. Jeg ved godt det er urealistisk. Jeg forstår ikke, at det er urealistisk og navnlig forstår jeg ikke, at Villy vil lægge navn til en sammenkogt ret af selvfølgeligheder og tomme ord. I en stund, hvor Danmark har brug for en fælles indsats.

OG HVIS LARS LØKKE nu skriver en kronik som Villys, så gælder foranstående også for Lars.

Kronik: Det sorte årti

Scroll til toppen