Epinion rapporterer om danskerens fejltrin

RAPPORT FRA EPINION: ”Skønne fejl….og andre lykketræf”. Det er menneskeligt at fejle, men vi skyer fejl og de bekymrer os. Jeg ser i dette indlæg på mit eget forhold til fejl. Epinion har for Århus festuge undersøgt vores holdninger til fejl. Der er tale om den første kvantitative, landsrepræsentative undersøgelse af sin art.

LÆS RAPPORTEN og vurder selv. Den er overskuelig med mange grafer, som giver et hurtigt overblik. Fra nogle af konklusionsafsnittene citeres her:

Fejlbarlighed – Opsamling og delkonklusion

Gennemsnitligt vurderer vi den person vi elsker, som mere ufejlbarlig end os selv. Men når vi sammenligner med

vurderingen af folk generelt, vurderer vi os selv, som mere ufejlbarlige (side 6).

Dette står i kontrast til svaret på spørgsmålet om man laver flere fejl end andre, hvor flere svarer, at de laver flere fejl end

andre. Denne forskel skyldes sandsynligvis, at der i dette mere direkte spørgsmål er et større pres for at give det politisk

korrekte svar (side 9).

De højreorienterede vurderer gennemsnitlig set sig selv som mere ufejlbarlige end de venstreorienterede. Mændene

vurderer sig gennemsnitligt set som mere ufejlbarlig end kvinderne (side 7).

Når vi sammenligner regionerne ser vi den påfaldende forskel, at midtjyderne vurderer sig som mest fejlbarlige, mens

nordjyderne vurderer sig som mest ufejlbarlige. Der er også statistisk signifikant forskel på midtjyderne og hovedstadens

indbyggere (side 8).

Der en gruppe danskere, som ser fejl som noget meget negativt. Ca. 20 % erklærer sig enig i, at fejl aldrig fører noget godt

med sig (side 9) og ca. 15 % synes, at en arbejdsplads fungerer bedst, hvis der er fokus på at eliminere alle fejl (side 10).

De fejl vi begår – Opsamling og delkonklusion

Når vi spørger til en række handlinger, der kan karakteriseres som fejl, er der tilsyneladende en stor ærlighed. Således siger

8 ud af 10, at de kører for stærkt, 7 ud af 10 at de har mobbet andre og andre 7 ud af 10, at de har fået lavet sort arbejde.

Også de fejl, som man må karakterisere som mere graverende, indrømmes af en forholdsvis stor del. Således siger 3 ud af

10 af de har slået deres børn og 4 ud af 10, at de har været utro.

Ser vi på et indeks over alle fejlene, så ligger mændene og de højreorienterede højere. Det kan naturligvis både skyldes, at

de rent faktisk begår flere af fejlene, men også at de i højere grad indrømmer det (side 19)

Det er dog påfaldende, at mændene vurdere sig selv som mere ufejlbarlige (side 7), men her indrømmer at begå flere af

disse konkrete fejl (side 19).

Når vi skal sige, hvad der er danskernes største fejl, peger vi i altoverskyggende grad på de to beslægtede dimensioner

”Egoisme og selvoptagethed” samt ”Intolerance og lukkethed” (side 20).

Dette står i kontrast til vores angivelse af vores egen største fejl, hvor kun 6 % svarer ”Egoisme og selvoptagethed” (side

21).

Der er her desuden påfaldende, at det i meget ringe grad er fysiske skavanker, vi fremhæver som vores fejl, men i

altdominerende grad egenskaber som lavt selvværd og perfektionisme. Overvægt er som den eneste fysiske skavank dog

repræsenteret (side 21).

Rapporten om Skønne fejl….og andre lykketræf kan læses her

Læs også: Mine tre største fejl og skønne fejl – fra Århus

Scroll til toppen