Jeg – en kværulant (og lidt om synonymer og ydmyghed)

Alting begynder et sted, også min udvikling mod det bedre.

Den kvalificerede kværulant, Allan Ohms

DERFOR ER JEG GLAD FOR ROSERNE. Jeg vil så arbejde hårdt på at beholde kvalifikationen, men at opgradere mit virke så jeg ikke kun er en, der føler sig forurettet på egne vegne (indbegrebet af en kværulant), men en samfundsrevser, der i mange henseender søger at tale for folk og grupper, der ikke selv har nogen stemme i vort demokrati. Opgraderes til, at jeg bliver bedre til i flere situationer at udleve den ydmyghed jeg m ener en rådgiver skal besidde. Jeg inspireres i så henseende meget af Søren Kierkegaard:

Kloge ord fra Søren Kierkegaard

I dag fik jeg en mail fra en god ven, der fortalte, at han mener jeg er kværulant. Han fortalte: ‘En kvalificeret kværulant’ – hvilket bare for en sikkerheds skyld skal forstås som et stort kompliment.

”Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest passe på at finde ham der hvor han er, og begynde der.
Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, men dog ved først at fremmest at forstå det, han forstår.
Når jeg ikke gør det, så hjælper min merforståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min merforståen gældende, så er det fordi jeg er forfængelig og stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham.
Men al sand hjælp begynder med ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under dem, han vil hjælpe, og hermed forstå at det at hjælpe ikke er at herske, men det er at tjene, at det at hjælpe er villighed til, indtil videre at finde sig i at have uret og i ikke at forstå hvad den anden forstår.
Dersom du ikke kan begynde således med et menneske, at han kan finde en sand lindring i at tale med dig om sin lidelse, så kan du heller ikke hjælpe ham, han lukker sig for dig, han lukker sig inde i sit inderste – præk du så kun for ham!”

Og det er så rigtigt. Og svært at følge. Hele tiden. Forleden fik jeg kritik fra en lokal præst, der i Kristeligt Dagblad havde læst mit oindlæg med kritik af Folkekirken *) Hun roste inmdlægget, men mente, at jeg kastede med sted i et glashus, fordi jeg nedgjorde X-faktor og dermed var jeg selv arrogant på samme måde som jeg kritiserede en biskop for at være det. Det er dejligt at få en sådan tilbagemeælding. Så får man noget at tænke over. Jeg har genlæst mit indlæg, men har ikke ændret det. Jeg ville nok i dag udtrykke det lidt anderledes, for det var ikke min mening at nedgøre dem, der kan lkide X-faktor. Og sådan må vi løbende lære. Det samme skete, da jeg i dag blev udnævnt til “kvalificeret kværulant”.

Jeg fandt denne spændende hjemmeside

På denne side kan du slå et ord op. Klik på det, så får du synonymer. Prøv f.eks. at skrive ordet ”kværulant”. Det peger på brokke sig,. leve, tale, tænke, opførsel, person. Klikker du så f.eks. på ”tænke” får du en myriade af synonyme ord. Det er meget spændende. Besøg siden, der er lavet af Anders Johannsen.

Læs også: For meget fnidder i den danske folkekirke

http://tinyurl.com/6zgbczg

Med venlig hilsen
Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine blogindlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen