Vil du? Vil jeg?

Chris Mac Donal har lært mig dette:

Vil jeg - viljen er lykken

Ordet “vilje” kender du.

Det morsome er, at hvis du sætter et “g” på, så får du: “vilje+g = vil jeg”.

Vilje og vil jeg?

Det er fantastisk. Min kære hustru har altid sagt, at det at ville giver evnen til at kunne. For mange år siden studerede jeg tid og læste ordene: Ville vælge virkelighed. Vilje.

Hvad er “vilje”? Ifølge Wikipidea er definitionen: Fri vilje er et centralt begreb inden for filosofi og religion. Med menneskets fri vilje menes, at den blotte fornuft i en vis udstrækning styrer handlinger – uafhængigt af naturlige og overnaturlige faktorer. Én definition af fri vilje er muligheden for, at den handlende kunne have handlet på en anden måde.[1] Den frie vilje ses i mange livssyn som en undtagelse fra en ellers deterministisk verden og er desuden nødvendig for flere af dem, herunder eksistentialismen. Den står i skarp modsætning til fatalismen.

Med den mekanistiske tænknings indtrædelse i videnskaben sattes ofte spørgsmål ved hverdagsopfattelsen af menneskets fri vilje, selvom dette dog også blev gjort tidligere, blot i mindre udstrækning og af andre grunde. Inden for filosofien skelner man dels mellem determinisme og indeterminisme, det vil sige om naturen er helt årsagsbunden eller ikke, og mellem kompatibilisme og inkompatibilisme, det vil sige hvorvidt fri vilje er foreneligt med en helt deterministisk verden eller ej. Der findes ingen alment accepteret definition af “fri vilje”, hvilket er en af grundene til, at uenigheden er så udbredt.

Du kan læse definitionen på “vilje” i Den Store Danske Ordbog, her:
http://tinyurl.com/3zafbaj

Jeg synes Chris Mac Donald er på sporet. Det handler om at ville ville. Vil jeg. Ja, vi vil. Det er livets udfordring.

Med venlig hilsen
Advokat(H) Allan Ohms
Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine blogindlæg naturligvis står for min egen regning.
Scroll til toppen