Ti spørgsmål til danske virksomheder og banker: hvad er en god insolvensretsadvokat?

Jeg skriver på en artikel om markedets opfattelse af insolvensretsadvokater. Jeg beder om input hertil. Der kan svare her på bloggen eller i mail til ao@forumadvokater.dk eller på 4015 2275.

Hvad er en god insolvensretsadvokat?

Oplever du som bruger af insolvensretsadvokater i konkursboer positivt eller negativt på følgende områder:
1. Er advokaten forretningsmæssig kompetent?
2. Handles der hurtigt nok?
3. Informeres der godt nok?
4. Er behandlingen hurtig nok?
5. Realiseres aktiver godt nok?
6. Er omkostningerne ved konkursbehandling rimelig?
7. Er skifteretternes håndtering god nok?
8. Har kreditorerne tilstrækkelig indflydelse?
9. Er behandlingen af den konkursramte tilfredsstillende?
10. Har du input til ønsker til ”den gode insolvensretsadvokat”?

Med venlig hilsen
Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen