Kan man lovgive om CSR? Hvad rager det mig…

Kan man lovgive om CSR?

Vores piccoline Maria - er med i CSR-debatten hos Forum Advokater

Direktør og leanadvisor Lotte Elmann Wegner skrev i Børsen 2. Maj om CSR. Budskabet er kort gengivet, at hvis virksomhederne springer værdidebatter og CSR-politik over, så bliver der mere tid til profitmaksimering. Og det skal man ikke lovgive om.

Det er da et synspunkt. Passer som fod i hose til tankegangen i industrialderen. Den tid er bare forbi. Alligevel synes Leanadvisoren at mene, at ”fancy begreber” som værdier og CSR bare er tom luft. Det hedder, at ”værdier, moral og ansvarlighed er ikke noget man definerer, men noget man har”. Hold da op, hvor det går.

Måske er der ikke plads til den slags i en leanproces. Men udenfor leanområdet er det almindelig kendt og anerkendt, at samtale fremmer forståelsen. Samtale om værdier, samtale om CSR er med til at sætte fokus og forklare, udforske og analysere områder af stor betydning.

I Forum Advokater har vi såvel værdier som CSR-politik. Det har ikke været en mirakelkur, men det har været med til at sætte rammen for værdifulde drøftelser. Blandt vores medarbejdere og med vores leverandører og kunder. Når vi afgiver rapport til FN om hvad vi har gjort i et advokatfirma i Roskilde, så tager vi det seriøst. Vel vidende, at verden ikke påvirkes afgørende af denne ene rapport. Vi gør det, fordi vi gerne vil bakke op og vise, at vi bakker op om at virksomheder skal tage et samfundsmæssigt ansvar og et medarbejderansvar. Vi tror på, at hvis mange gør det, så vil det samlet set flytte verden i en positiv retning. Og vi gør det helt frivilligt og ikke tvunget af nogen lovgiver. Når der er lovgivet om det for de største virksomheder, så forklares det i et ønske om at påvirke en udvikling. De store skal gøre det og de små vil gerne være med. Tingene gror. Måske mere ustyrligt end i en leanproces, men de gror.

Vores medarbejdere deltager aktivt i arbejdet og giver udtryk for, at der er glade over at virksomheden tager et samfundsmæssigt ansvar. Virksomheden ER medarbejderne. Og de fortæller, at det er blandt de positive ting, der giver en mere indholdsrig hverdag. Netop det leanadvisoren gerne vil opnå. Bare ikke med værdipolitik og CSR, som nærmest taburiseres. Med hvilket formål?

CSR er ikke alene noget, der handler om samfundsansvar i bred forstand. Det handler også om et ansvar overfor det enkelte menneske. Det ansvar kan en virksomhed ikke løfte alene. Det kræver opbakning fra hver enkelt medarbejder og her kan CSR-politik og værdier være gode redskaber til at italesætte tingene, så vi i det mindste forsøger at rykke fremad.

På trods af at vi er bevidste om disse ting, så er der rigtig meget, der kan forbedres i vores virksomhed. CSR og værdier er ikke mirakelkure eller tryllestave. De er bare en del af det at drive virksomhed efter industrialderen, hvilket er en ganske udfordrende sportsgren, hvor jeg nødig ville være værdier og CSR foruden. De kan ikke stå alene, men de kan være stave, som vi kan støtte os til i den vanskelige proces det er at skabe rammer, som er gode for alle. Den dag vi skaber sådanne arbejdspladser, så kører det. Og jeg vil være pavestolt og lykkelig over det. Indtil da glæder jeg mig over at medarbejderne i Forum Advkater og mange andre virksomheder er med på at drøfte såvel værdier som CSR. Det er små brikker i det store globale puslespil. Og vigtige brikker.

Forum Advokaters CSR-politik kan læses her:
http://www.forumadvokater.dk/csr

Vores værdier kan læses her:
http://www.forumadvokater.dk/content/om-os

Med venlig hilsen
Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen