Henrik Dahl: ”Venstrefløjen vil med magt som agt føre nationen i bundløs gæld”!

I den seneste uge har sociologen Henrik Dahl været under et voldsomt pres. Fordi han bramfrit har berettet om, at han frygter, at Helle Thorning bliver statsminister. En opgave, hun ifølge Dahls vurdering ikke vil kunne magte. Dahl holder fast, senest i et stort interview i Berlingske i dag.

Et valg er ikke en Lottokupon. Hver enkelt vælger må tage ansvar.

Dahl siger bl.a.:

”Venstrefløjen vil med magt som agt føre nationen i bundløs gæld. Den mangler ikke bare en erkendelse af, at penge ikke avler sig selv. Den er i sin ortodoksi også fremmed for virkeligheden, når virkeligheden melder sig og overtrumfer venstrefløjens egen vilje samt vælter dens verdensbillede”.

Vil slippe for at lide
Jeg deler også her Dahls holdning. Jeg tror vi får ny regering, men det vil ske på trods af og ikke på grund af et bedre alternativ. Gallupundersøgelserne viser, at befolkningen er enige med økonomerne: regerings politik er holdbar, mens S og SFs økonomiske politik ikke bygger på facts, men på håb. Ikke desto mindre viser gallupundersøgelser, at der er markant føring til S og SF. Folket ved altså, hvad der skal til, men foretrækker det, de ikke ved virker. En økonomisk slap-af-politik. Måske i håbet om, at de selv slipper for at lide?

Dahl karakteriserer S-SF-R-alternativer som ”en ekstremt skrøbelig konstruktion. Der bliver bøvl på bøvl, og den vil ikke kunne få ret meget udrettet”. Jeg tror embedsværket ser frem til dette med stor appetit, for de vil komme til at få stor indflydelse, når kaptajnen på broen er uden visioner, har begrænset almen viden, mangler nærvære og at hun – ifølge Dahl – ”…ikke er i stand til at gå blot nogle få meter uden en rollator af stikord og briefinger og talepapirer, og til trods for den alligevel taler som en lydfil. Mangler hjælpemidlerne er hun hjælpeløs og næppe i stand til selv et mest enkle ræsonnement. At nogen kan tro, t hun egner sig til statsminister, kan derfor kun skyldes en blanding af ønsketænkning og vellykket mediehåndtering”. Det er ord fra en mand, der bliver spurgt, om han vedstår sin kritik. En mand, der har arbejdet tæt sammen med Thorning. N mand fra venstrefløjens og socialdemokratiets inderste cirkler. Et øjenvidne.

Et valg er ikke en tipskupon
Det er chancesejlads, når danskerne lukker øjne og øren og vælger rød stue. De er trætte af blå stue, som visselig har spillet deres kort elendigt, men som dog er vågnet mere op – og som klart har en bedre og mere modig politik.

Jeg håber danskerne vil besinde sig og tage medansvar for landets udvikling. Et folketingsvalg er ikke en ønskebrønd, men demokratiets helligste sted – hvor den enkelte har pligt og ret til at tage ansvar. Et kryds til valget er ikke en tipskupon, men skal være en seriøs stillingtagen. Og hvis det sker, vil rød stue ikke komme til fadet. Radikale vil vokse og jeg kunne ønske, at de kunne afløse Dansk Folkeparti og sammen med V og K føre landet vel gennem krisen. Så kan DF, S og SF lege videre i sandkassen uden at skade Danmark.

Henrik Dahl er i tvivl. Har ikke tjek på, hvor han kan og vil stemme. Så er vi i det mindste to, der har denne tvivl. For mit vedkommende har jeg dog besluttet, at jeg ikke vil stemme på S eller SF, fordi jeg finder deres politik uansvarlig. Om radikale kan overbevise mig tvivler jeg på, fordi e er med i båden med uansvarlighed og vil den ikk gynge mere end godt er? Jeg tror mere på blå båd, trods alverdens dårligdomme og mangelfuldheder også der.

Læs også:
http://allanohms.wordpress.com/2011/05/18/henrik-dahl-fastholder-helle-thorning-ikke-egnet-som-landets-leder/

Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine blogindlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen