Kære erhvervsliv – retssikkerhed – HVOR ER I HENNE??

Erhvervsfolk har travlt. Endda så travlt, at retssikkerhed ikke har den store interesse. Senest har vi set, at fire mennesker fra Roskilde Bank ikke får bevilget fri proces, selvom alle betingelser herfor er opfyldt.

Tid til retssikkerhed??

JEG VIL GERNE udfordre erhvervslivet med følgende spørgsmål: Hvem tror du vil hjælpe dig, hvis du eller din virksomhed kommer i konflikt eller på kant, f.eks. på kant med det danske samfund?

Tid til retssikkerhed??

I Roskilde Bank-sagen bruger staten alle tænkelige midler og har forlangt et tusinde millioner kroner af hver af de fire personer. Intet menneske har mulighed for at forsvare sig mod et sådant krav og den bagved liggende magt.

Det foregår kun, fordi så få rammes af det og i banksagen kan staten jo kalkulere med, at der muligt ikke er sympati for ”bankfolk”. Der bliver ikke plads til at overveje, hvordan vi kan opleve, at en sagsøgt i den situation lades i stikken. Vores system er ikke godt nok til at undgå det. En løsning forudsætter empati og forståelse, som ikke trives i statens regneark.

Samfundet og politikerne er ligeglade. Ganske enkelt fordi der ikke er stemmer i mennesker, der er i klemme. Forleden udtalte Georg Metz sig til pressen i anledning af, at der i endnu en retssag er sket dokumentation for, at borgeren ikke hjælpes reelt til at føre sager, hvor staten eller ministre er involveret. Metz kommenterede med ordene: “Det er jo helt vildt. “Jeg mangler ord. Det er jo en kæmpe trussel mod vores retssikkerhed”, siger Metz. “Konsekvenserne er jo, at du som borger er afhængig af at kunne finde advokater, der er så engageret i din sag, at de er indstillet på ikke at tjene penge på sagerne”. Anledningen var en injuriesag, som borgeren vandt. Han fik 110.000 kr til at dække advokatregningen, mens statens advokat beregnede sig 300.000 kr. Hvad skal borgeren, der vandt sagen gøre, hvis hans advokat forlanger samme betaling?

Retsordfører Karina Lorentzen fra SF siger til Politiken, at det er et “kæmpe problem”. Jeg vil så gerne spørge Karina Lorentzen: hvorfor i alverden har du og SF så ikke gjort en pind ved det? Jeg har selv forelagt problemet for Folketingets retsudvalg flere gange og politikerne nikker høfligt, men de foretager sig intet. Den eneste politiker, der rigtig har forstået begrebet retssikkerhed er Frank Jensen. Da hans bror kom på spanden, mens han var justitsminister, lavede Frank Jensen loven om. Det er blot de færreste borgere, der har den mulighed. Derfor kunne det være dejligt, om Højesteret, politikere og presse ville tage medansvar for retssikkerheden på området.

Den danske ordning med fri proces har ganske enkelt spillet fallit. Den overlever kun, fordi så få mennesker ved, hvor galt det står til. Nogle af dem, der ved det, er på den grønne gren. Andre har ingen stemme. Alle erklærer sig som tilhænger af retssikkerhed, men det har siden 2004 været dokumenteret, at fri proces i Danmark er under al kritik og favoriserer staten overfor borgeren. Der sker hver eneste dag overgreb på dette område. Med hele den danske presse som tavs vidne. Det er en skamplet på vores land. På området fri proces er Danmark en bananrepublik.

(indlægget bragt i Dagbladet Erhverv 31. maj 2011)

Jeg vil opfordre jer alle til at læse og kommentere disse blogindlæg (www.allanohms.wordpress.com) om emnet:

Det kan vi ikke være bekendt. Af advokat(H) Lars Svenning Andersen, kronik
http://jp.dk/opinion/kronik/article2411839.ece

Mit læserbrev i Børsen 27. April 2011 Hvor længe skal der ventes på fri proces i Roskilde Bank-sagen.
http://allanohms.wordpress.com/2011/04/23/hvor-laenge-skal-der-ventes-pa-fri-proces-i-roskilde-bank-sagen/

Sag mod eksminister skal betales af borgsren – statens advokat får tre gange vinderens omkostninger
http://allanohms.wordpress.com/2011/05/11/sag-mod-minister-koster-borger-penge-%E2%80%93-statens-advokat-far-ti-gange-det-borgeren-fik-tilkendt/

Det kan vi ikke være bekendt – når retssamfundet svigter:
http://allanohms.wordpress.com/2011/04/27/det-kan-vi-nemlig-ikke-vaere-bekendt-nar-retssamfundet-svigter/

Med venlig hilsen
Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Scroll til toppen