Flyt dig selv lidt mere – og vis tillid

Danmark kan klare sig bedre i fremtiden, hvis lidt flere arbejder lidt mere ihærdigt med adfærdsændring og konstruktivt påvirker andres adfærd.

Tryghed og tillid.

»HERRE, GIV MIG STYRKE til at være den jeg er, giv mig glæde og kærlighed og mod til at gøre det rigtige.«

Sådan stod der på Natkirkens take away bøn en fredag jeg var i Roskilde Domkirke. Efter besøget tog jeg den lille seddel med de vise ord. Stak den i lommen og fandt den igen efter jeg lige havde læst, at vi i Skandinavien er bedre rustet til fremtidens vidensøkonomi end mange andre lande. De to ting passer godt sammen. Måske de vise ord er forklaringen på det nogle kalder den danske model?

Tryghedsundersøgelser slår fast, at danskerne er kendetegnet ved, at vi har »mere positiv end negativ tryghed«. Den negative tryghed kender vi: verdens farer og trusler. Den positive tryghed handler om modet til at sige, hvad du mener; at gøre noget nyt; at turde turde, at ville ville og at være forandringsparat. At omsætte ord til handling. Modigt og villet.

Den negative tryghed kalder på kontrol, sikkerhed og harmoni, mens den positive tryghed handler om innovation, demokrati og selvudfoldelse. Janteloven var en fejl. Nu holder vi fanen højt og vælger at tro på os selv. Hver især. Vi har grund til det, for Danmark har en virksomheds- og selvstændighedskultur, som godt kan måle sig med de fleste lande i verden. Det er klogt at gøre sig dette klart, så vi opmuntres til at holde godt fast i forspringet. Det er vigtigt at forstå, hvor vores fortrin findes og at tage afsæt deri.

OG SÅ SKAL VI HUSKE, at den danske model sandelig er besværlig. Fordi den – hvor den virker – bygger på respekt for individet. Drivkraften er den enkeltes lyst til selvudfoldelse. Den der forstår sin betydning bliver »besværlig«. Navnlig i overgangsperioden mellem opdagelsen af denne betydning og frem til erkendelsen af at udtrykket »alt med måde« gælder for os alle. Og det er her vi skal være modige. Tål-modige. Vi er ikke alle på samme stadie i livet på samme tid.

De erfarne formidler til de mindre erfarne. Violinerne stemmes og musikken spiller.
Når medarbejderne oplever, at de hver for sig har en afgørende betydning, så består den vanskelige kunst »bare« i at få orkestrets mange musikere til at spille sammen. Her kræves evnen til at lytte. »Evnen« betyder »viljen til at ville«, der giver evnen til at kunne. Kun hvor viljen findes, sker udviklingen. Tryghedsundersøgelsen viser, at vi tør tro på det, og præmien for at lykkes er stor og attraktiv for vort samfund.

ORKESTERØVELSEN ER LYKKEDES i ganske mange virksomheder. Det er det glade budskab, når vi lytter til udenlandske erhvervsfolk med indsigt i danske forhold. Lad os opmuntre hinanden til at fokusere skarpere og mere vedholdende på dansk erhvervslivs styrke over for en udfordrende global konkurrence: besværligheden som den velkomne gæst.

Lad os forstå konkurrencefordelen ved at hver enkelt – også de, der mener at have deres på det tørre – reflekterer over temaet: hvordan JEG kan gøre det bedre, og hvordan MIN egen adfærdsændring konstruktivt kan påvirke andres adfærd. Jeg påstår, at Danmark kan klare sig endnu bedre i fremtiden, hvis lidt flere arbejder lidt mere ihærdigt med dette tema. Flyt dig selv lidt mere, end du vil flytte andre. Tro på at de andre – ud fra de nævnte forudsætninger – også tager deres del i arbejdet. Vis tillid.

Så får den positive tryghed ny damp under kedlerne.

Med venlig hilsen
Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen