Dansk presse er ukritiske mikronfonholdere i Roskilde Bank-sagen

Den danske stat har afvist fri proces til to direktører og to bestyrelsesmedlemmer. Den afgørelse er forkert.

Retssikkerhed interesserer ikke dansk presse eller danske politikere (undtagen ved deres skåltaler)

JEG SER DEN som et udslag af en politisk linje, der er lagt af regeringen og nu udført af Justitsministeriet. Det er ikke noget kønt syn. Værre er det, at vi igen ser dansk presse som mikronfonholder, der bringer budskabet, men intet gør for at analysere dette overgreb mod fire danske borgere. Jeg har intet med de fire personer at gøre – den ene er blandt mine konkurrenter – og jeg har som den vel eneste i Roskilde aldrig haft en sag for Roskilde Bank. Jeg har bare svært ved at acceptere en kollektivt sovende presse, der sidder på hænderne og lader staten gøre overgreb mod fire mennesker.

Betingelserne er opfyldt

Fri proces kan bevilges af Justitsministeriet, Civilstyrelsen. Efter retsplejelovens regler og dens forarbejder skal der ved stillingtagen til fri proces tages hensyn til om sagen er af ”mere indgribende betydning over for enkeltpersoner”. Der skal lægges vægt på, om sagen har ”væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation”. Der skal lægges vægt på, om ”ansøgeren skønnes at have et ganske særligt behov for bistand, eller sagens omkostninger skønnes at blive ekstraordinært store”. Det hedder, at ”hvis sagen har stor betydning for ansøgeren, taler det for at give fri proces. Hvis sagen har mindre betydning for ansøgeren, taler det imod at give fri proces. Sagens betydning for ansøgeren må vurderes ud fra de objektive omstændigheder med hensyn til sagens karakter og ansøgerens situation og ikke ud fra ansøgerens subjektive opfattelse”.

Der er langt mellem mennesker, der selv kan finansiere en retssag, hvor kravet fra den danske stat er 1.000.000.000 kroner (et tusinde millioner). For at kunne betale et tusinde millioner, skal der tjenes fem tusinde millioner bruttokroner.

Magtmisbrug

Det er magtmisbrug at afslå fri proces i denne type sag. Borgeren afskæres advokatbistand enten fuldt ud eller delvist. Det er muligt de fire sagsøgte til dels kan betale for et forsvar, men de kan ikke betale for et forsvar, der tilnærmelsesvist har de ressourcer, som staten (sagsøger) har. Dermed misbruger statens sin egen magt overfor fire tilfældige borgere. Det er ikke lovligt.

Nogle har den mening, at de fire sagsøgte er banditter og intet forsvar fortjener. Her vil jeg blot erindre om, at vores retssystem (burde) bygge(r) på idéen om, ingen er skyldig, før de er dømt. Dette er den danske stat nærmest konsekvent ligeglad med. Og pressen er det samme. For det er kun få mennesker, der bliver ramt og de har ingen stemme i den offentlige debat. Danske journalister er mere optaget af at holde fri end af at kæmpe for f.eks. retssikkerheden. Og folket er larmende ligeglade – de skal bare kunne se Melodi Grand Prix uden afbrydelser.

De mange, der har lidt under Roskilde Banks konkurs har jeg forståelse for. Min hustru og jeg selv er blandt dem. Det er naturligt, hvis der er en betydelig bitterhed. Som advokat er jeg bare nødt til at hejse flaget og sige, at i vores land er det en menneskeret at have en forsvarer. Det gælder folk, der er mistænkt for de mest bestialske forbrydelser og det gælder enhver anden, der er sagsøgt. Undtagen i sager, hvor den danske stat har fingrene i klemme. Her tilsidesættes retssikkerheden igen og igen.

De fire sagsøgte har krav på en retfærdig rettergang. Heldigvis har vi Procesbevillingsnævnet, som nu skal tage stilling. Det er bare en skamplet, at det er nødvendigt at aktivere dette nævn for at få en afgørelse, hvis indhold vi foreløbig har ventet mere end et år på. Hvilket i sig selv er utilgiveligt – men også tålt af den sløve danske presse.

Med venlig hilsen
Allan Ohms
Advokat (H)
Havnevej 3
4000 Roskilde

*) Fra min blog nævnes:
Det kan vi ikke være bekendt. Af advokat(H) Lars Svenning Andersen, kronik
http://jp.dk/opinion/kronik/article2411839.ece

**)
Mit læserbrev i Børsen 27. April 2011 Hvor længe skal der ventes på fri proces i Roskilde Bank-sagen.
http://allanohms.wordpress.com/2011/04/23/hvor-laenge-skal-der-ventes-pa-fri-proces-i-roskilde-bank-sagen/

Med venlig hilsen
Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine blogindlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen