Overvågnings-Danmark – er der ingen grænser?

Overvågnings-Danmark – er der ingen grænser?

Overvågnings-Danmark. Det er for meget. Igennem en årrække har Folketinget vedtaget lov på lov, der samlet set har gjort Danmark til et af verdens mest overvågede samfund. Og det fortsætter.

Overvågningssamfundet

Overvågnings-Danmark – nu må det stoppe

I forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., integrationsloven og forskellige andre love er indeholdt regler, som gør det muligt for staten at antaste borgere og uden deres vidende indhente oplysninger om deres bankkontis indhold, herunder hævninger på disse. Det forklares med et ønske om at begrænse socialt bedrageri, samtidig med at nettoudgiften for staten anslår til millioner af kroner. Der er altså ingen fiskal interesse. Det er efter min mening skudt meget over målet. Endnu værre er det, at det igen tegner et billede af et ønske om at den danske stat skal blande sig i/styre ”alt”. Det er jo rigtigt, at hvis staten aldrig skal spørge om noget og hvis den ved alt, så er der nok færre muligheder for kriminaltiet, men ønsker vi os et samfund af den art? Ønsker vi, at flertallet, der opfører sig ordentligt, skal kriminaliseres?

Hvis den liberale regerings lovforslag vedtages, så kan du risikere, at du næste gang du lander i Kastrup bliver gennet til side og bliver afæsket dokumentation for dit CPR-nummer og at der herefter uden dit vidende sker kontrol af dine bankkonti. Hvad er det dog for et tankesæt?

Tidligere i år forsøgte den liberale regering at få vedtaget en lov, som skulle give SKAT mulighed for uden dommerkendelse at gå ind i enhver virksomhed og dataspejle al it uden skelen til, hvad der måtte være på firmaets it-systemer. Det blev efter voldsom kritik stoppet. Men dette lovforslag handler om mindre ressourcestærke mennesker og standses næppe. ’

Overvågnings-Danmark.

Jeg skammer mig over at leve i et land, der har en regering, som vil fremsætte den slags lovforslag. Tilsyneladende i en ubrudt række.

Fra lovforslagets bemærkninger citeres:

– Der foreslås indført mulighed for, at Pensionsstyrelsen, hvis der foreligger en begrundet formodning for, at et medlem af en arbejdsløshedskasse i forbindelse med et udlandsophold uberettiget har modtaget ydelser, uden samtykke kan indhente oplysninger om bestemte dagpenge- eller efterlønsmodtageres hævninger eller indsættelser foretaget i udlandet. Forslaget vil give Pensionsstyrelsen bedre mulighed for at undersøge, om de oplysninger om indkomst – der ligger til grund for udbetaling af dagpenge og efterløn – er korrekte, samt forhindre at ydelser udbetales med urette i henhold til arbejdsløshedsforsikringsloven.
– Det foreslås at styrke kontrollen for at undgå fejludbetaling af ydelser under ophold i udlandet. Pensionsstyrelsen får ret til selvstændigt at gennemføre tilsyn i bl.a. lufthavne, hvor der er en formodning om at træffe personer, der har været udrejst af Danmark, og som under opholdet i udlandet kan have modtaget ydelser med urette. Dermed styrkes den eksisterende hjemmel i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 88 ff til at føre tilsyn.

http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l187/fremsaettelsestale.htm

Læs også om overvågnings-Danmark:

http://allanohms.wordpress.com/2011/05/09/er-skat-i-familie-med-fagbevaegelsen-overvagning-med-laekage%E2%80%A6/

Med venlig hilsen
Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk

http://www.forumadvokater.dk/

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen