Om kulturen og Roskilde

Formanden for kulturudvalget, Birgit Pedersen, får på puklen. Det samme gør Franz Scubertselskabet. Senest har Louis Hansen givet udtryk for sin mening i så henseende.

Jeg synes ikke kritikpunkterne er berettigede. Birgit brænder for kultur og for Roskilde. Ingen, der kender hende, kan være i tvivl. Hun er en markant politiker, der er karl for sin hat. At betvivle Birgits motiver kræver ond vilje eller manglende indsigt. Så enkelt er det. Udtrykt af en ikke socialihar st.

Vi har i Forum Advokater været sponsor for Franz Schubertselskabet i en lang årrække. Det gør vi ikke fordi vi tror det giver os flere kunder. Vi gør det, fordi dette selskab, som er drevet af frivillige, ubetalte mennesker (bortset fra en daglig leder på deltid), er er af største betydning for Roskilde.

Schubertselskabet har indenfor den klassiske musik sat Danmark på verdenskortet. Jeg vil gerne indrømme, at jeg tillægger dette større betydning end en lokal radio, der sender for og til en mindre lytterskare. Det er fint, ligesom det er fint, at folk, der kan lide brevduer, kan samles om denne syssel. Det er også fint at børn kan se film og det er fint at skakspillere kan spille skak. Det betyder imidlertid ikke, at man skal se stort på, om en aktivitet tilfører byen noget særligt. Dette erkender Louis Hansen da også, idet han anfører, at Schubertselskabet jo engang formåede at få prins Henrik til stede (!) Ja da. Og Dronning Margrethe. Og mange andre koryfæer. Så kritiserer Louis Hansen, at selskabet udvikler sit repertoire. Sådan er livet. Førhen blev selskabet kritiseret for det modsatte og for at være for elitært. En frygtelig forbrydelse i et land, hvor alt skal holdes under åndelig harehøjde.

For mig, erklæret royalist, er det ikke afgørende om den gode prinsgemal eller hans hustru kommer. For mig er det derimod afgørende, at selskabet kan markedsføre Roskilde og Danmark i udlandet. På samme måde har vi Roskilde Festival, som kommunen heldigvis har opdaget og nu støtter. Det niveau, der er her, bør støttes. Jeg tror byen kan leve fuldstændigupåvirket af om vi har en dampradio eller en filmklub. Der er masser og masser og masser af tilbud til radiolyttere og filmseere. Men vores by er i konkurrence med resten af verden og her skal vi altså kende vores besøgelsestid. Det er jo ikke populært at sige den slags højt, for hvem vil sige, at dampradioen er overlødig. Det vil jeg og jeg ved, at der er mange, der er enige. Venner, vi kan ikke alt. Vi skal prioritere.

Jeg synes Schubertselskabet fortjener den allerstørste ros, herunder for deres satsning på at gøre paletten bredere, inddrage ungdommen og tænke ny og, vel at mærke uden at niveauet sænkes til lokalt landsbyprofilniveau. Og jeg synes kulturudvalget fortjener ros for at man har været bevidst om at vælge. Hurra. Og min respekt for SF er bestemt ikke blevet mindre, selvom partiet med garanti aldrig vil få min stemme. Selv ikke Birgit 😉

Jeg vil hermed invitere Louis Hansen til Schubertiaden 2011, så du ved selvsyn kan konstatere lyksalighederne og så du kan blive lige så stolt af dette selskab som vi er mange, her i Roskilde og i resten af verden, der er. Jeg ved du vil kunne se det.

Når krisen kradser, er det nødvendigt at prioritere og kulturen er i Roskilde udvalgt som et område, der skal bære uforholdsmæssigt. Man har fredet børn og frikadeller til ældre og sat sig for, at kulturen skal bære en uforholdsmæssig stor del af besparelserne. Det er her jeg synes kritikken bør sættes ind. Vores byråd ser åbenbart sådan på det at kultur er lidt ligegyldig. Det er ikke tilstrækkeligt at kulturen bærer dens forholdsmæssige del af besparelserne – nej dette lille område skal i særklasse holde for. Det er et politisk valg, som vi – der har valgt byrådet – må acceptere. Vi må næste gang vælge folk, der har respekt for (det er med vilje jeg ikke skriver ”større respekt”, for der er ingen respekt eller forståelse og ja – det mener jeg) kulturens betydning. Men lad det ikke gå ud over kulturens førstedame, Birgit Pedersen alene.

Med venlig hilsen

Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen