Økonomi og samfund – CSR hos Forum Advokater

Forum Advokater har tiltrådt FNs Global Compact-program hvilket blandt andet betyder, at vi har forpligtet os til at gøre en målrettet indsats inden for Global Compacts fokusområder; menneskerettigheder, arbejdsmiljø, miljø og antikorruption.

Økonomi og samfund. Bør ikke skilles.

Samtidig skal vi én gang om året afrapportere overfor FN (en COP-rapport).
I COP-rapporten (communication on progress-rapport) beskrives de tiltag, som er iværkssat, og de forventninger, der er til det kommende år indenfor fokusområderne.
Forum Advokater indleverede sin første COP-rapport i december 2010.

Du kan læse vores nyeste CSR-rapport, kan du finde den her (det driller, så du må lige omkring hjemmesiden og trykke på linket under SOP-rapporter – sorry):

http://www.forumadvokater.dk/content/cop-rapporter

Scroll til toppen