Miljø – CSR hos Forum Advokater

Vi medvirker til mindst mulig forandring af klimaet. Dette kan opnås ved at reducere vores udledning ved brug af miljøoptimeret teknologi men også ved at reducere vores forbrug.

Miljø. Vi skal hjælpes ad og passe på verden.

Nedenstående er blot eksempler på konkrete tiltag, som er implementeret på baggrund af vores CSR-miljøpolitik:

1. Vi har i forbindelse med vores indkøb af printere valgt at prioritere miljøvenlighed højt. Alle vores print og fotokopier sker eksempelvis med voks og ikke toner, hvilket sikrer reduktion i forbruget af emballage.
2. Vores nye servere anvender VMW teknologi hvilket giver en energibesparelse på ca. 40 %.
3. Vi har vedtaget en stand by-politik, hvor vi forpligter os til løbende at mindske vores stand by-strømforbrug. Forum Advokater vil stræbe efter en miljøneutral sagsbehandling. Således vil vi i fremtiden forsøge at vurdere miljøomkostningerne for hver enkelt sag.

Jeg kan ikke finde ud af at lægge pdf-fil op, men hvis du vil læse vores CSR-rapport, kan du finde den her:

http://www.forumadvokater.dk/content/cop-rapporter

Med venlig hilsen
Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen