Menneskerettigheder – CSR hos Forum Advokater

Forum Advokaters ti bud om CSR.

Menneskerettigheder forekommer at være en selvfølge - men det er ikke naturgivent. Vi må arbejde for og med det hele tiden. Hver dag. Hver på vores måde.

Vores 10 bud:

1. Alle har krav på respektfuld rådgivning uanset baggrund.
2. I vores indkøb vil vi ikke medvirke til børnearbejde og anden utilbørlig udnyttelse af mennesker. Vi forfølger dette gennem leverandørforhold med tillid og omtanke.
3. Alle har ret til menings- og ytringsfrihed. I Forum Advokater sætter vi en ære i gensidig åbenhed, ærlig og tillidsfuld information om firmaet, og muligheden for at komme til orde.
4. Alle har ret til at blive udfordret kulturelt og til kunstnydelse.
5. Frihed til at fravælge. Interne møder og tilbud er frivillige, medmindre mødelederen eller arrangøren bestemmer andet.
6. Alle har ret til et familieliv. Vi tilbyder flere fridage og stor fleksibilitet.
7. Vi skaber rammerne for at prioritere sundhed i hverdagen. Vi har fokus på sundhed, motion og helbred.
8. Alle har ret til undervisning. Gennem Forum Academy tilbydes målrettet efteruddannelse til alle vore medarbejdere.
9. Vi er bevidste om vores samfundsansvar. Vi støtter kultur- og idrætslivet.
10. Vi tror på frihed under ansvar, navnlig under hensyntagen til vores klienters, samarbejdspartneres og kollegers behov.

Med venlig hilsen
Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen