Mediation giver erhvervslivet mulighed for selv at tage ansvaret for konflikters løsning

DEN SVÆRE KONFLIKT. Om forligsmægling som den gode mulighed.

Mediation giver erhvervslivet mulighed for selv at tage ansvaret for konflikters løsning.

Mediation - ikke spor volapyk. Det funker bare.

Selvgjort er velgjort

Slå op i avisen og lad dig bekræfte: konflikternes antal er legio. Børnehaver, skoler, universiteter, arbejdspladser, foreninger og familier. Konflikterne trives og vi løber spidsrod mellem dem. Regningen betales med humør, livskvalitet eller livet og ind imellem tager vi en smøg og en kop sort kaffe, mens vi filosoferer over om det kunne være anderledes.

Vi ved godt, at der ville være fordele ved at gøre det lidt anderledes, men hvordan ? Dansk erhvervsliv får nu hjælp på et enkelt område: mediation (forligsmægling). Og nej, det er ikke me-di-ta-tion og orange tøj, jeg taler om. Det er en moderne måde at løse konflikter på. Den er dyrket i USA gennem de sidste 25 år og grundidéen er, at parterne tager ansvaret for deres egen konflikt. Når uenigheden i dag bliver for tung hedder løsningen voldgift eller retssag. Konflikten gives bort og dens skæbne lægges i hænderne på eksterne aktører: advokater og dommere. Mediationstanken bygger på, at det er for dyrt at sende konflikten udenfor huset og det er for tilfældigt at overlade dens skæbne i hænderne på professionelle tviste-håndværkere.

Parterne sidder på forsædet i mediationsprocessen, mens de i retten sidder på bagsædet. Mediator hjælper parterne med at tale om konflikten og får parterne til at lytte til hinanden, til at tale frit og til at bruge deres samlede erfaringsgrundlag som kilde til fælles konfliktsløsning. Alt kan i princippet inddrages ved en mediation og afgørelsen træffes på parternes præmisser – ikke efter bestemte regler og ikke efter en bestemt retspraksis. Juraen viger pladsen for parternes fælles administration af fornuften.

Mediator kommer ikke med løsningsforslag, men viser konflikten tilbage til dens rette ejere. Der skabes et samarbejdsmiljø, hvor deltagerne ofte oplever at den sag, der “kun kunne ses fra en vinkel” efter nogle timers bearbejdning folder sig ud og viser sig at have et helt andet indhold. Det problem den ene part så, havde den anden slet ikke set som problemet og vice versa. Når forståelsen pludselig bryder gennem bliver løsningsmulighederne større. Processen om at opnå gensidig forståelse (som er noget andet end gensidig accept) og forsøget på at finde løsningsmuligheder er befordrende for lysten til forlig.

Lyder det for nemt ? Jamen det er skam ikke nemmere end som så: hvis parterne ikke vil bide til bolle og forholde sig til egen konflikt, så lykkes mediationen ikke og konflikten må så sendes til ekstern behandling hos advokater og dommere. De gør et stykke professionelt arbejde, men har af gode grunde ikke et ejerskab til tvisten. De skal kæmpe ensidigt og enøjet på hver sin side, mens dommeren skal vogte over regler og formalia. Juraen er aldrig så facetteret som den virkelighed, der skal tags stilling til. Derfor vil en ekstern tvisteløsning aldrig kunne blive ligeså hurtig, billig, god og langtidsholdbar som en fælles løsning truffet direkte mellem parterne.

Mit råd til erhvervslivet skal være: tag mediation på dagsordenen nu. Det værste der kan ske er, at den ikke lykkes. Og husk for resten, at mediation ikke er forbeholdt erhvervslivet. Du kan godt bringe den med hjem. Der kan medieres i privatlivet, mellem nuværende såvel som forhenværende ægtefæller, mellem børn, mellem nuværende såvel som forhenværende venner, mellem naboer – ja kort sagt overalt, hvor vi er parat til selv at tage konflikten i hånden og søge den løst. Selvgjort er velgjort. Klø på. Held og lykke.

Med venlig hilsen

Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Hvad er en god mediator (konfliktmægler)?

Om retssager, tvisteløsning og valgmuligheder

Mediation giver erhvervslivet mulighed for selv at tage ansvaret for konflikters løsning

De skal sige tak – kunne konflikten være løst fredeligt?

Har du en nabokrig på arbejde eller hjemme?

Scroll til toppen