Urimelig ventetid på fri proces. Roskilde Bank-sagen

Urimelig ventetid på fri proces. Roskilde Bank-sagen

Fri proces og retssikkerhed er vigtig i Roskilde Bank-sagen.

Engang imellem må man tage sig til hovedet. Det sker ganske ofte i sager, hvor den danske stat er part. Der er desværre en tendens tl groft at favorisere staten overfor borgeren. F.eks. er det en kendsgerning, at statens advokat i ni ud af ti sager får 3-4 gange så meget som borgerens advokat.

Fri proces. Roskilde Banksagen. Retssikkerhed.

Domstolene er klar – men den danske stat sidder på hænderne i stedet for at tage stilling til fri procesansøgninger i talrige sager. Skammeligt.

Og så er der lige spørgsmålet om i det hele at få taget stilling til en ansøgning om fri proces. Hvordan kan dette forekomme upåagtet af dansk presse og dansk offentlighed? Er man ligeglad med dem, det går ud over eller fostår man ikke problemet?

I august 2010 skrev jeg om fri proces til de tiltalte i Roskilde Bank bl.a.:

”I et retssamfund skal parterne kæmpe på lige vilkår. Den danske fri procesordning er i forvejen vind og skæv, men det ville være helt urimeligt om man fratog de sagsøgte muligheden for at få fri proces i en sag af denne karakter. Selvom der bevilges fri proces, så er de sagsøgte ikke sikret en fair rettergang. Erfaringerne i sager anlagt af staten mod danske borgere viser, at staten er meget karrig med at give dækkende fri proces til borgeren, mens statens egen advokat har uanede ressourcer. Det giv er en skævhed, som ikke er rimelig og som ensidigt favoriserer den danske stat”.

Når man til daglig beskæftiger sig med retssager i almindelig størrelse og ved, hvilket psykisk pres det lægger på mennesker at være sagsøgt, så gør det stort indtryk at tænke på en sag om en milliard. Her er behov for at huske på, at ingen er skyldig, før retten har talt og alle skal have mulighed for et forsvar.

Fri proces i Roskilde Bank-sagen er vigtig

Jeg synes man skal holde personlige skuffelser og frustrationer ude af diskussionen om, hvor vidt de sagsøgte skal have fri proces, og koncentrere opmærksomheden omkring retsplejeloven, der sætter grænserne for, hvornår fri proces bør gives. Gør man det, kan man kun nå frem til, at der skal bevilges fri proces til de sagsøgte. Jeg vil sige det så skarpt, at hvis de sagsøgte ikke får bevilget fri proces med adgang til samme advokatressourcer som staten har i denne sag, så lever vi ganske enkelt i en bananrepublik, hvor hvem som helst kan blive det næste offer.

Hvordan i alverden vil den danske stat forklare, at man fortsat ikke har taget stilling til, om der kan bevilges fri proces. Efter min mening er behandlingen udtryk for en arrogance, som ikke er en retsstat værdig og som efter min vurdering er i strid med Menneskerettighedsreglerne.

For god ordens skyld skal jeg præcisere, at jeg ikke er advokat for eller involveret med de sagsøgte. i Roskilde Bank-sagen. Jeg er blot optaget af begrebet retssikkerhed og adgang til fri proces er en vigtig del af dette vigtige emne.

(indlægget er bragt i Børsen 27. april 2011)

Tillykke til Roskilde Banks ledelse

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen