Har du brug for en pause? Er du i Roskilde om onsdagen kl 12:00? så er her et godt tilbud til dig!

Vi lever i en (for)travl(et) tid. Pauser er vigtige og jeg vil her fortælle dig om et rigtig fint pausetilbud for mennesker, der kan afse 15-20 minutter på onsdag mellem kl 12:00 og 12:20. Det er gratis og meget givende.

Fra Sankt Andreas Kapel

Roskilde Domkirke holder ”onsdags-refleksion” i Sankt Andreas Kapel i Domkirken. Der indledes med et stykke orgelmusik. Præsten læser et bibelstykke og deltagerne funderer lidt over dagens tema. Der synges en salme. Der er helt stille. Fadervor bedes og deltagerne modtager velsignelsen. Rammerne er smukke. Du sidder midt i historien og midt i et helt nyrestaureret kapel *)

Så synges der en salme og der sluttes af med et stykke orgelmusik. Det hele varer 15-20 minutter. Det er helt stille og ganske uforpligtende. Du skal ikke melde dig til. Mød frem og vær med.

Jeg har selv gjort det adskillige gange og det er en af ugens bedste pauser. Prøv det!

*) Om Sankt Andreas Kapel:

Peter Brandes har nyudsykket kappellet i 2010. Læs mere her:

http://www.roskildedomkirke.dk/oplev-kirken/kunst-i-kirken/kunsten-i-sankt-andreas-kapel

Med venlig hilsen
Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen