Retssikkerhed – svigt fra retssamfundet

Retssikkerhed – svigt fra retssamfundet

Retssikkerhed og svigt. Vi kan ikke være det bekendt.

I JyllandsPostens kronik i dag *) (27. April 2011) har formanden for brancheforeningen Danske Advokater, advokat Lars Svenning Andersen, en række gode pointer samlet under overskriften “Det kan vi ikke være bekendt”. Essensen i indlægget går på, at en række retssager, der burde være ført, bliver det ikke. Af økonomiske årsager. Og fordi retshjælpsforsikringerne er for tynde, for dårlige og for ringe administreret.

Retssikkerhed. Fri proces.

Retssikkerheden er ikke i orden i Danmark

Jeg kan anbefale læsning af kronikken *) og må jeg dertil føje, at også ordningen om fri proces kører elendigt. Det gælder i helt udpræget grad sager mod den danske stat, hvor staten ganske enkelt favoriserer sig selv. Jeg søgte for nogen tid siden fri proces til en sag jeg fører i Højesteret. Jeg fik i dag svar om, at der – hvis der ikke støder problemer til – kan forventes svar i løbet af fire måneder (!) **). Jeg tænker på, at hvis jeg bare én gang fortalte en af mine kunder, at de med lidt held og lykke muligvis kunne vente svar fra mig i løbet af fire måneder, så ville de da løbe skrigende bort og klage over mig til Advokatnævnet. Jeg ville miste kunden og formentlig få en bøde på ikke under 10.000 kroner. Når staten smøler på denne systematiserede måde, så kan jeg jo ikke hverken indklage staten for Advokatnævnet eller gå til en anden stat og handle.

Grunden til at retshjælpsforsikringsordningen og fri procesordningen kan fungere så utrolig dårligt er, at kun relativt få mennesker kommer i kontakt med systemet. Mange af dem, der kommer i kontakt med systemet har ikke ressourcer til at gøre vrøvl og når vi advokater klager, så får vi at vide, at det skyldes et ønske om at mele vores egen kage. Hvis flere vidste hvor elendigt det kører, så ville der opstå borgerkrig i vores stillle land.

Retssikkerhed og svigt

Jeg husker stadig den dag pensionisten Scharla Nielsen bankede på min dør. Han var 80 år. Havde anlagt sag mod den danske stat. Han havde søgt fri proces, men fået afslag. Sagen drejede sig om 50 milliarder kroner og den var meget kompleks. Statens advokat bad statens domstol, Østre Landsret, om at give pensionisten advokatpålæg. Det gjorde statens domstol. Beskeden var derfor: hvis du ikke møder med advokat, så lukker vi den sag mod den danske stat.

Scharla kom til mig og bad mig føre sagen. Jeg allierede mig med mine kolleger, Erik Øvlisen og Svend Raether, og vi vurderede, at vi ville tage sagen. Havde vi sagt nej, var sagen død der. Herefter fik vi fri proces, men vi fik afslag på at få dækket mere end en advokat. Statens advokat havde fast to advokater og et stort bagland, herunder tre ministerier. Da sagen sluttede, fik vi tilkendt 25% af det salær statens advokat fik. Retfærdighed? Retssamfund? Retssikkerhed. Svigt.

Et andet eksempel er banksagerne, hvor den danske stats inkassoselskab har rejst en stribe sager mod bankfolk. I f.eks. Roskilde Bank-sagen sagsøger staten for en milliard danske kroner. Det er dog noget og intet menese kan lv betale for en retssag i den størrelseorden. Staten mod borgeren – må vi bede om anstændighed. Den danske stat har alle de advokatressourcer, der skal til, mens de sagsøgte i nu omkring et års tid forgæves har ventet på svar om fri proces. Dette er simpelthen ikke et retssamfund værdigt. ***)

Retssikkerhed og svigt. Nej – vi kan simpelthen ikke være det her bekendt. Sådan er det.

Læs på de to links her – og deltag gerne i debatten. Det kan kun blive bedre!!

Links:

*)
Lars Svenning Andersens kronik
http://jp.dk/opinion/kronik/article2411839.ece

**)
Det skal retfærdigvis siges, at få dage efter dette blogindlæg var offentliggjort, fik mine kunder bevilget fri proces. Behandlingstiden for sagen kom dermed ned på 8 dage, hvilket vist er en positiv, ny rekord i hurtig behandling. Jeg er positivt overrasket over, at behandlingen klares på 8 dage, når man stiller mig i udsigt, at den skal vare fire måneder. Hvis det er en ny standard, så er det fint. Mon Roskilde Bank og andre sagsøgte bankfolk har fået svar? Ikke så vidt jeg er informeret.

***)
Mit læserbrev i Børsen 27. April 2011 om fri proces:

http://allanohms.wordpress.com/2011/04/23/hvor-laenge-skal-der-ventes-pa-fri-proces-i-roskilde-bank-sagen/

Læs desuden andre artikler – se tidslinjen

Scroll til toppen