De skal sige tak – kunne konflikten være løst fredeligt?

De skal sige tak – kunne konflikten være løst fredeligt?

Mediation kan løse konflikter og spare samfundet for penge og mennesker for lidelser. Alligevel Lader flertallet som om muligheden ikke findes. Jeg opfordrer de ansvarlige ledere, advokater og andre rådgivere til vågne op og anbefale konfliktejere at bide til bolle på egne problemer.

»Jeg kunne ikke gøre andet end at blive ved med at kæmpe for de løsninger, jeg mente ville være de optimale for at skabe en unik Opera, først og fremmest facaden over mod Amalienborg. Men bygherren har altid det sidste ord – også hvad det arkitektoniske angår. Så jeg var tvunget til at rette mig efter de diktatoriske beslutninger, der blev truffet af hr. Møller og Fonden, dvs. folk med forstand på skibsfart, olie, økonomi og jura, men ikke på arkitektur. De tænkte og besluttede som erhvervsmænd, ud fra tidsfrister, økonomi og procentregning… Hvis De gennemtrumfer Deres idéer om Operaens facade, får De Deres Vilje: De får Deres Opera. Men derved ødelægger De min Opera, min arkitektoniske vision om det fuldkomne (…) Jeg er dybt skuffet – og ulykkelig – over, at De desavouerer mig som arkitekt! (…) Vi to taler nok aldrig mere sammen efter dette. Farvel, hr. Møller«.

Sådan fortæller arkitekt Henning Larsen ifølge Berlingske den 28. november 2009. Peter Olesen, der har en mening om alting, har kaldt Henning Larsens bog for ”svagpisseragtig”, fordi Peter Olesen mener Henning Larsen bare kunne have trukket sig fra projektet. Historien melder intet om hvor vidt Peter Olesen ville have friholdt Henning Larsen for et økonomisk tab i den anledning, men meget kort fortalt, kan en arkitekt ikke bare hoppe ud af et projekt så let som hr Olesen fra sin hyggelige lejlighed indikerer.

Jeg vil modsagt hr Olesen ikke gøre mig til dommer over hvem der har ret. Mit gæt er, at både hr Møller og hr Larsen har ret. Bare hver på sin måde. Det er ingrediensen i enhver gedigen konflikt. Og her er løsningen ikke, at den ene går i vrede. Det løser netop ikke konflikten. Hvis parterne i stedet sætter sig sammen og søger at løse konflikten, så kan der ske ting og sager.

Jeg kan godt forestille mig, at hvis Larsen og Møller havde villet modtage – og havde fået – hjælp til at sam-tale, så kunne tingene have udviklet sig konstruktivt og formentlig til en løsning, der ville være bedre end både hr Larsens egen model og hr Møllers egen model.

To af nyere historiskes mest magtfulde mænd går hver sin vej i vrede. Jeg kan næsten ikke holde ud at læse om det. Tænk hvad det uvenskab koster menneskeligt og økonomisk. Eksemplet viser uhyggelig tydeligt, at når følelserne tager over, så ryger forstanden. Der er ingen fornuft i den citerede historie og heller ikke i den næste:

”Jeg ved godt jeg har fejlet, men jeg håber der er råderum til fejltagelser”, siger Jon Stephensen, der netop er blevet fyret for at have modtaget 170.000, og for at have skjult aftalen for Københavns Teater.

En kapacitet sendes ud i mørket uden hans arbejdsplads har et alternativ. Det er to markante eksempler, men de er ikke enestående. Konflikter er årsag til op til 90% af alle ufrivillige medarbejderophør . Direktører bruger op til 70% af deres tid på konflikter . Udgifterne ved at ansætte en ny medarbejder er mellem 75% og 150% af den årlige lønindtægt.
Er der så et alternativ til at to dygtige menneske som hr Larsen og hr Møller skilles om uvenner? Er der et alternativ til at Østre Gasværk skiller sig af med en leder, der har gavn af. Svaret er ”ja”. Det hedder mediation. 60-80% af de sager, der bliver overdraget til mediation, bliver løst.

Så spørger jeg: har vores samfund råd til – menneskeligt og økonomisk – at så mange mennesker lader som om de ikke ved mediation findes? Nej vi har ikke.

Hemmeligheden ved mediation er, at parterne bringes til at tage ansvaret for deres egen uenighed. Det er lettere at kaste konflikten væk og bede en dommer overtage den, men prisen for denne lettelse er høj.

Mediation kan anvendes ved stort set alle former for uenighed. Det kan være en intern uenighed i virksomheden, for eksempel mellem to medarbejdere, eller det kan være en konflikt mellem to eller flere samarbejdende firmaer. Det kan være en konflikt mellem partnere, ejere, topchefer eller private venner.

Med venlig hilsen

Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Se mere på http://www.mediationsinstituttet.dk/

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Hvad er en god mediator (konfliktmægler)?

Om retssager, tvisteløsning og valgmuligheder

Mediation giver erhvervslivet mulighed for selv at tage ansvaret for konflikters løsning

De skal sige tak – kunne konflikten være løst fredeligt?

Har du en nabokrig på arbejde eller hjemme?

Scroll til toppen