13 gode grunde til ikke at oprette testamente

Lad være med at oprette testamente. Hør her:

Måske skulle du alligevel få tjekket op på det?

1. Jeg regner med at leve evigt

2. Min samlever gennem mange år skal ikke arve noget efter mig og det er kun rimeligt at hun/han skal flytte fra mit hus/ejerlejlighed, så mine egne børn kan sælge og få pengene

3. Jeg er gift og vi har “dine børn og mine børn og vores børn” – og jeg regner med at jeg ikke bliver den længstlevende !

4. Hvis jeg dør først skal min kone sidde i uskiftet bo og ikke have lov at gifte sig med en anden !

5. Det er rimeligt at mine børn, når de er 18 år kan få hver deres sportsvogn – derfor behøver jeg ikke at båndlægge arven hverken helt eller delvist.

6. Jeg ved godt min søn skylder til højre og venstre, men når han arver mig, så er det da kun rimeligt at arven går direkte til kreditorerne, så det ønsker jeg ikke at forhindre.

7. Mine børnebørn skal ikke arve noget, de må nyde mig mens jeg lever og jeg vil derfor ikke sikre dem mindegaver eller læsepenge i testamente.

8. Jeg ønsker, at mine arvinger skal dele alt, hvad de har arvet efter mig, med deres ægtefælle, hvis de senere skal skilles eller separeres og derfor er et testamente overflødigt.

9. Jeg er ugift og har hverken børn eller nær familie (forældre, søskende eller søskendebørn) – og jeg ønsker at staten skal arve alt hvad jeg efterlader mig.

10. Jeg ved godt at jeg kan undgå boafgift ved at lade friarven efter mig gå til et velgørende formål, men det ønsker jeg ikke.

11. Jeg ønsker, at det skal være sidste gang mine arvinger ser hinanden, når de efter min død skal mødes for at dele indboet efter mig, og at det skal være en oplevelse de aldrig vil glemme !

12. Jeg er gift, og vi har ikke nogen børn sammen, men jeg har mine egne børn. Ved min død ønsker jeg, at min ægtefælle straks skal udbetale en tredjedel af vores samlede formue til mine særbørn, d.v.s. at mine børn skal have en tredjedel af både mine egne og min ægtefælles værdier.

13. Jeg har for mange år siden oprettet et testamente, som jeg ikke siden har fået efterset af en advokat med særlig erfaring i disse sager. Jeg regner ikke med, at der er mulighed for at forbedre retsstillingen for mine arvinger, selv om lovgivningen er ændret meget indenfor de seneste ti år.

Og så lidt kolde facts

Professor dr. jur. Finn Taksøe-Jensen, Københavns Universitet er specialist i arvelovsforhold og han har på baggrund af en række større undersøgelser bl.a. fundet ud af følgende:

– 15.000 danskeres formue ender hvert år i de forkerte lommer
– det anslås at svare til omkring 20 milliarder kroner
– 1,5 millioner mennesker ville formentlig skrive testamente, hvis de vidste hvilke fordele de kunne få ved det – men kun 350.000 har gjort det i dag
– af de 1,5 millioner har 500.000 et akut behov for at oprette testamente
– yderligere 800.000 ville oprette testamente, hvis de kendte fordelene derved
– af de danskere, der har oprettet testamente burde halvdelen som følge af ny lovgivning ændre testamentet
– vi har ca. 300.000 papirløse par i Danmark og
– vi har ca. 380.000 ægtepar har børn de ikke begge er forældre til

Overvej i forbindelse med oprettelse af testamente:

En række spørgsmål bør overvejes, når du vil oprette testamente.

Hvad er formålet med testamentet – er det kun fordelingen af arven, eller ønsker du tillige at råde over bestemte ting; vil du give legater eller gaver eller støtte velgørende formål ?

Senere genkaldelse og ændring af testamentet – hvad skal gælde ?

Uigenkaldelighed – kan testamentet siden ændres ?

Dødsgaver og dødslejegaver – pas på reglerne er skrappe.

Organ donation – er det overvejet og hvordan har du meddelt det til andre ?

Begravelse eller ligbrænding og gravstedets vedligeholdelse – er det overvejet og hvordan har du meddelt det til andre ?

Gaver og løsørelegater.

Pengegaver. Fri for boafgift eller ?

Rentenydelser (der indsættes et beløb på en konto og “personen” kan hæve renter indtil dennes død, hvorefter den indsatte sum tilfalder testators (= dine) livsarvinger

Fast ejendom – skal den gå til bestemte eller er der udtagelsesret ?

Almennyttige eller velgørende formål ? Hvilken forening og hvorfor ?

Særeje – og da hvilken særejeform ?

Båndlæggelse af arven. Helt eller delvist og hvor længe ?

Bestemmelser om skifte, hvem skal opgøre boet ?

Privat skifte og af hvem ? Eller bobestyrerskifte ?

Arveforskud og arveafkald.

Gaver uden afgift ?

Kontakt advokat(H) Allan Ohms for nærmere oplysninger. 4638 0321.

Med venlig hilsen

Advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater – mødested for løsninger
+45 4638 0321 – ao@forumadvokater.dk www.forumadvokater.dk

Læs desuden ”Om bloggen”, hvoraf fremgår, at mine bloginlæg naturligvis står for min egen regning.

Scroll til toppen