Er de sociale medier en trussel mod demokratiet

Er de sociale medier en trussel mod demokratiet

Sociale medier. En trussel mod demokratiet?

Min kronik i Berlingske Søndag om Gadens Parlament og Jensen Bøfhus-sagen er pt den 3. mest læste på Berlingske. Kommentarerne vælter ind, desværre markant mange som viser, at essensen i mit indlæg ikke forstås.
Min kronik i Berlingske Søndag om Gadens Parlament og Jensen Bøfhus-sagen er pt den 3. mest læste på Berlingske. Kommentarerne vælter ind, desværre markant mange som viser, at essensen i mit indlæg ikke forstås.

Jeg har svaret følgende:

Det er uoverkommeligt at kommentere på hele rækken af indlæg. Jeg må blot konstatere, at mange ikke kan eller ikke vil forstå, at vores samfund bygger på, at vi vælger et Folketing, der lovgiver og så har vi domstole, der skal fortolke lovene og politi, der skal tage sig af dem, der ikke forstår det. Folketinget har vedtaget en varemærkelov. Domstolene har afgjort, at denne lov er brudt. Folketinget har vedtaget en markedsføringslov og domstolene har konstateret, at denne lov er brudt. I begge tilfælde er det Jensns Bøfhus, der har fået krænket sine rettigheder. Så længe lovene ikke er ændret må vi derfor affinde os med domstolenes resultat. Denne sag handler ikke om hvor vi handler eller går på restaurant. Enhver kan naturligvis vælge frit, men det er et angreb på vores demokrati, når en virksomhed under anvendelse af ulovlige metoder søges nedlagt, blot fordi den har fået ret i, at den er krænket. Den slags uorden er gadens parlament. Mit budskab er, at vi er så vant til at se de sociale medier benyttet på en meget grov og forkert måde, at vi måske er for dårlige tol at reflektere over betydningen. I den konkrete sag er jeg overrasket over at se boykot-siden – med hele dens uværdige og delvis ulovlige indhold – støttet af en række mennesker jeg kender som særdeles fornuftige samfundsborgere. Som jeg skriver er det mit gæt at de er lokket med i et øjebliks vrede. Det er forståeligt, men de må nu være kølet så meget af, at de kan se konsekvenserne. Derfor opfordrer jeg til, at de af-liker deres like på boykotsiden. Jeg er udmærket klar ove, at mit synspunkt gør mig til et let offer, men jeg holder fast i, at det er nødvendigt at sige fra. Af hensyn til vores demokrati, der er langt mere skrøbeligt end alt for mange antager.

Læs kronikke Gadens parlament forsøger at knægte en virksomhed

  • Erik Palvig

    At bruge sin RET til at blive bespist på den ene eller anden restaurant – at tilvælge eller fravælge – en restaurant er ikke imod demokratiet. Tværtimod, det er debatten og brugen af vores penge i dagligdagen, der er vores eneste måder at udtrykke os på demokratisk – i praksis – mellem valgene.

  • Pingback: O hai let me wanna-be! pe Trilema - Un blog de Mircea Popescu.()

  • Beauty

    Jeg er ikke klar over hvor du vil hen med folke domstolen men et står klart med kendskab til den internationale patent, varemærke og design lov som Dk har tiltrådt for mange herrens år siden at Højesterets afgørelse er i strid med den internationale og europæiske lov på området. I dette tilfælde tæller vareværkeloven paragraf 1 ,2,3,5,9 registreringen af Bøfhuset varemærke i sig selv kan tage op til revision da varemærke lovens paragraf 13 stk 2 både 1 og 2 varemærker der udelukkende består af tegn eller angivelser der i omsætningen kan tjene til at betegne varen eller tjenesteydelsens art. Da varen her er en Bøf er ordet ikke berettiget til registrering og havde det været en udenlandsk virksomhed Bøfhuset havde slæbt i retten havde sagen endt med anmodning om ophævelse af varemærket. Højesteret har udelukkende brugt paragraf 4 og tilsidesat resten af loven på området. Det højesteret siger her er at der kun må være en jensen der har en restaurant i Dk og det er bøfhuset. Det er helt forkert fortolkning af varemærkeloven. Den fortolkning vil i sig selv lukke halvdelen af verdens virksomheder med trademark. Det gamle kommunistiske forretnings system fra de gamle østlande er baseret på den tanke gang der må kun være en af hver eksempelvis en appelsin et æble

Scroll til toppen