Domstolene langt fra at nå deres kommunikationsmål

Domstolene langt fra at nå deres kommunikationsmål

Vi lever i oplysningstiden i egen nyfortolkning. Det gælder også Danmarks Domstole, som blandt fire overordnede mål har ”Tidssvarende kommunikation”. Domstolene har givet sig selv fire år til at opfylde målet. Det ser ud som om der kan blive bruge for den lange periode. Men er det klogt at kommunikere for lidt?

domstoleIdeen er god nok og defineres sådan: ”Det er en væsentlig forudsætning for at fastholde tilliden til domstolene, at befolkningen kender og forstår domstolenes afgørelser og funktion i samfundet. Kommunikationen skal være forståelig og tidssvarende både i og uden for retssalen.

Det er vores ambition at øge befolkningens kendskab til domstolene og retspraksis både gennem en bedre kommunikationsindsats og ved at modernisere sprogbrugen ved domstolene. Vi vil derfor sætte fokus på at

• udbrede kendskabet til domstolenes rolle og arbejdsopgaver
• fortælle om domstolenes afgørelser
• sikre tidssvarende og forståelige breve og afgørelser”.

domstol2En gennemgang af en række afdelinger af www.domstol.dk hjemmesider viser, at der er et stykke vej til målet, der skal nås senest i 2018. Jeg har tjekket hjemmesiderne under ”Nyheder” og set på rubrikkerne Domsresumeer og Pressemeddelelser, idet en læser antageligt vil søge her. Tjekket er foretaget den 18. januar 2014. Resultatet er ikke opløftende.

Konklusionen er, at der på de undersøgte områder ikke kommunikeres i overensstemmelse med Danmarks Domstoles overordnede målsætning. Selvom der er 4 år til at nå målet kunne det måske være værd at overveje om domstolene kunne få fordele ved at kommunikere bedre.

Resultater af hjemmesidetjekket:

retssalHøjesteret:
Seneste pressemeddelelse: 08.01.2014.
Indhold de seneste 10 pressemeddelelser:
Roser domstolene: 1
Dommerudnævnelser: 2
Interne forhold: 0
Nye afgørelser: 7
Seneste offentliggjorte dom: 17.01.2014

Østre Landsret:
Seneste pressemeddelelse: 21.06.2013
Indhold de seneste 10 pressemeddelelser:
(der er kun tre pressemeddelelser)
Roser domstolene: 0
Dommerudnævnelser: 0
Interne forhold: 0
Nye afgørelser: 3
Seneste offentliggjorte dom: 15.01.2014

domstol3Vestre Landsret:
Seneste pressemeddelelse: 30.11.2010
Indhold de seneste 10 pressemeddelelser:
(der er kun to pressemeddelelser)
Roser domstolene: 0
Dommerudnævnelser: 0
Interne forhold: 2
Nye afgørelser: 0
Seneste offentliggjorte dom: 21.11.2013

Sø- og Handelsretten:
Seneste pressemeddelelse: 08.01.2014
Indhold de seneste 10 pressemeddelelser:
Roser domstolene: 1
Dommerudnævnelser: 0
Interne forhold: 8
Nye afgørelser: 1
Seneste offentliggjorte dom: 17.01.2014

Retten i Århus:
Seneste pressemeddelelse: (ingen pressemeddelelser)
Indhold de seneste 10 pressemeddelelser:
(ingen pressemeddelelser)
Seneste offentliggjorte dom: 22.08.2013.

Retten i Odense:
Seneste pressemeddelelse: 23.01.2013
Indhold de seneste 10 pressemeddelelser:
Roser domstolene: 0
Dommerudnævnelser: 0
Interne forhold: 0
Nye afgørelser: 10
Seneste offentliggjorte dom: 03.12.2013

Retten i Ålborg:
Seneste pressemeddelelse: 13.01.2014
Indhold de seneste 10 pressemeddelelser:
(der er kun fem pressemeddelelser – ældste fra 27-09.2010)
Roser domstolene: 1
Dommerudnævnelser: 0
Interne forhold: 1
Nye afgørelser: 3
Seneste offentliggjorte dom: 19.12.2012 (dvs mere end et år)

Retten i Roskilde:
Seneste pressemeddelelse: 16.01.2014
Indhold de seneste 10 pressemeddelelser:
(kun en pressemeddelelse)
Roser domstolene: 0
Dommerudnævnelser: 0
Interne forhold: 0
Nye afgørelser: 1
Seneste offentliggjorte dom: 16.01.2014

  • Harry Steffensen

    Domstols reformen om effektivisering af arbejds gangen og samarbejdet mellem domstolene og anklage myndigheden om hurtigere berammede retsmøder – gennem førelse af sager på trods af den sigtde person ikke møder – finder jeg ganske grænse overskridende og skræmmende læsning.
    Intet sted i betænkningen eller handlings planen kommer man ind på sigtde/anklagedes behov — ingen overvejelser om nogle enkelte bliver tabt på gulvet.

Scroll til toppen