Hvorfor blev Fleming Møller Mortensen sundhedsordfører for Socialdemokratiet 4. april 2013?

Hvorfor blev Fleming Møller Mortensen sundhedsordfører for Socialdemokratiet 4. april 2013?

Der er ikke endnu et klart billede af, hvad der er foregået bag lukkede døre omkring lægerne. Men vi ved nu, at regioner og regering blev enige om at lægerne skulle sættes udenfor døren. Socialdemokraternes folketingsgruppe har i april – mens man sad og lavede lovforslag, der skulle fremsættes, når regionerne efter aftale opsagde overenskomsten med lægerne – rokeret rundt på sundhedsposterne og nordjyske Flemming Møller Mortensen, daværende formand for Sundhedsudvalget, skulle overtage posten som sundhedsordfører.

Herom udtaler han på sin hjemmeside:

Flemming Møller Mortensen. blev ny S-sundhedsordfører, mens Astrid skrev lægelovforslaget

– Men vi skal også blive bedre til at udnytte, at vi har så stærk en sundhedsindustri i Danmark, der ikke alene kan være med til at skabe nye bedre behandlingsmuligheder for den danske befolkning. Den kan også bidrage til at skabe vækst og nye danske arbejdspladser.

Flemming Møller Mortensen har flere gange udtalt sig i forbindelse med de indsigelser familielægerne har gjort mod sundhedsministerens lovforslag om almen praksis. Det er værd at bemærke, at Flemming Møller Mortensen i gennem mange år har været ansat i medicinalindustrien. På Wikipedia hedder det i dag: ”Siden 2005 har han været ansat som salgschef i medicinalfirmaet Novartis. Det er tankevækkende, at sundhedsordførerens første udtalelse går på, at vi skal have en stærk sundhedsindustri og at det skal være med til at skabe vækst.

Novartis – arbejdsgiver for Flemming Møller Mortensen

Altså: salgschefen for et globalt medicinalfirma der samtidig er toppolitiker, bliver sundhedsordfører i regeringspartiet mens regeringen bag lukkede døre arbejder på et lovforslag, der skal regulere et område, der er reguleret af en uopsagt aftale mellem to uafhængige parter.

Det bliver mere interessant: lovforslaget har som et overset element noget meget vigtigt: det er meningen, at det Flemming Møller Mortensen kalder ”sundhedsindustrien skal kunne få
adgang til dine og mine sundhedsdata.

Compuworld skrev i februar om hvordan industrien ville udnytte sundhedsdata (“Sådan vil medicinbranchen udnytte dine sundhedsdata”). Her fortalte Novartis direktør, at politikerne har indset potentialet i, at Danmark med sine solide datasæt på sundhedsområdet kan blive et foregangsland for store medicinalfirmaer: “Jeg tvivler ikke på, at regeringen kan se mulighederne i udvekslingen af sundhedsdata. Hvordan det konkret skal ske og økonomien i det, skal vi så finde ud af med den offentlige sektor (Danske Regioner og Regeringen ?), men vi forventer ikke at få noget gratis”.

Fra regeringens lovforslag:

Astrids mørkelov gemmer på mange ting vi endnu ikke helt har forstået

§ 57 c. Det påhviler alment praktiserende læger, at foretage kodning af henvendelser til almen praksis og anvende datafangst.

Stk. 2. Alment praktiserende læger skal offentliggøre oplysninger om deres praksis, der er relevante i forbindelse med borgernes valg af læge.

Stk.3. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om kodning og datafangst.

Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter endvidere nærmere regler om offentliggørelse af oplysninger om praksis efter stk. 2.

§ 195 Stk. 2. Det påhviler alment praktiserende læger, at give oplysninger om virksomheden til
regionsrådene til brug for planlægning, kvalitetssikring og kontrol af udbetalte tilskud og honorarer, dog ikke oplysninger, der identificerer eller gør det muligt at identificere patienten.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger
alment praktiserende læger skal give til regionsrådene efter stk. 2.

§ 273 a. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan i forskrifter fastsætte bestemmelser om straf
af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Fra Kameradvokatens årsberetning 2012

Med disse paragraffer kan sundhedsministeren indføre et stort kontrolapparat hos familielægerne og får derudover frie hænder til at udbygge denne kontrol til at omfatte nærmest alt, hvad hun måtte ønske, blot ”så længe oplysninger ikke kan bruges til identifikation af den enkelte”. Problemet er bare, at denne beskyttelse ifølge flere IT-eksperter er umulig. Der har fra flere sider været advarsler om databrug. I Computerworld har man citeret IT-Politisk Forening, hvor bestyrelsesformand Niels Elgaard Larsen advarer om, at vi er inde på en glidebane med hensyn til privatlivets fred, selvom at det indtil videre er lidt uklart, hvordan og hvilke sundhedsdata, der skal kunne udveksles og udnyttes kommercielt.

Niels Elgaard Larsen advarer

Bare fordi man fjerner navn og CPR-numre, betyder det ikke, at data er anonymiseret. Oplysninger om en persons køn, vægt/højde og behandlingsformer vil for rigtig mange patienter være entydige,” forklarer bestyrelsesformanden til Computerworld.

“Det betyder, at hvis man i forvejen har adgang til big data, så kan man også identificere patienten. Så også oplysningerne om sygdomme og behandlinger er personhenførbare,” fortsætter Niels Elgaard Larsen. Han peger på, at med tilpas mange data på hånden, vil alle og enhver til sidst kunne spores tilbage, selvom der ikke direkte står navn eller CPR-nummer i det udleverede data.

“Hvis man også ved, at du er en mand, er du en ud af tre millioner i datamængden fra de danske hospitaler. Hvis man også ved, at du er 190cm høj, vejer 88 kilo, er allergisk overfor boghvede, har brækket din lillefinger i en håndboldkamp i 2007 og bliver behandlet i Vejle, så er du formodentlig én ud af én,” forklarer Niels Elgaard Larsen.

“Så den slags pseudonymisering sikrer ikke anonymitet. Det er ønsketænkning, som er ret almindelig især på sundhedsområdet,” siger han.

Det firma som Flemming Møller Mortensen ifølge Wikipedia er salgschef i, fortæller, at de er interesseret i disse data. Flemming Møller Mortensen udnævnes til ny sundhedsordfører. Lærerkonflikten forsinker forløbet for lægekonflikten lidt, men 3. maj var regionerne og regeringen klar: aftalen kunne opsiges og det blev den og bare fire timer efter kom lovforslaget. Hokus pokus – det opdager folket nok ikke.

Hvis du har brikker, der kan bruges i puslespillet, så send dem gerne til mig pr mail på ao@forumadvokater.dk. Jeg respekterer ønsker om anonymitet, men jeg vil gerne vide mere om denne konflikts anatomi.

 • Pia Kabrit

  Jeg har kun et at sige: TAK fordi du interesserer dig for dette og dermed er med til at sætte konflikten ind i en større sammenhæng, hvor den tydeligvis hører hjemme.
  Mvh Pia Kabrit, familielæge, Hørsholm.

 • Malene Graae

  Disse ‘tilfældige’ sammentræf er virkelig uhyggelige. Tak fordi du sætter fokus på det.
  Venlig hilsen Malene Graae, prakt.læge, Frederiksberg

 • Henrik keller

  Michael Lange fra Reg H og regionernes sundhedsudvalg har sørme også været så heldig at få job i Novartis.

 • Jane Winther

  Hvor er det dog befriende, at du interesserer dig for dette. Krydser fingre for, at du fortsætter ihærdigt.

 • Klaus K

  Det er meget interessante oplysninger, der lægges frem her, som rejser spørgsmålet om de globale medicinalselskaber reelt har overtaget styringen af dansk sundhedsvæsen på en række områder. Citat fra debatindlæg i JP, 11. april 2012:

  “Det er pudsigt at observere den store iver, som Flemming Møller Mortensen og hans regeringskolleger udviser for at gøre medicinalindustriens markedsstrategi til dansk lovgivning. Har Flemming Møller Mortensen mon en forklaring på det?”

  http://dengulenegl.dk/blog/?p=4055

  Der er i debatindlægget tale om de politiske spilfægterier op til stramningen af rygeloven i april 2012 (bl.a. rygeforbud på enkeltmandskontorer), som blev indført uden nogen underliggende evidens. På det tidspunkt var Flemming Møller Mortensen meget aktiv i alle medier for at skabe offentlig accept af stramningen sammen med patientforeningerne, som traditionelt samarbejder med medicinalindustrien.

  Baggrund: Man skal forstå, at rygelovene i Europa i høj grad er medicinalgiganternes værk. Det er ikke en konspirationsteori – set ud fra industriens synspunkt er rygelovene blot en markedsstrategi for øget salg af deres produkter (fx. Nicorette). Man har via en gigantisk lobbyvirksomhed og årtiers sponsorering af “forbuds-evidens” imod tobak fået hele foden indenfor i embedsvældet på en række sundhedsområder, og sidder via sponsorerede eksperter med ved bordet i lovgivningsarbejdet for at sikre sine interesser.

  Selskaberne (Novartis, Johnson, Pfizer, Glaxo osv.) havde imidlertid ikke stor glæde af den danske rygelov på arbejdspladserne, da der var visse undtagelser, som medførte at rygere kunne ryge videre på deres egne kontorer – i stedet for at købe Nicorette, Nicotinell osv. som som er industriens egentlige hensigt med et rygeforbud. Derfor blev loven strammet.

  Rygeloven anses generelt mange steder, men særligt i sundhedskredse, for at være en stor succes, og det er formentlig den succes, industrien vil udnytte i forbindelse med forsøget på at få adgang til patientdata. Det kan også spille ind, at den siddende regering har vist sig så utrolig samarbejdsvillig overfor industrien, at det grænser til underkastelse. Medicinalgiganterne udnytter denne situation – naive politikere, der vil skabe “vækst” for enhver pris, uden at vide hvad økonomisk vækst er – til at få fangarmene helt ind i hjertet på danskerne.

  Adgang til disse personlige data vil være guld for selskaberne – formentlig ikke så meget fordi man kan identificere den enkelte – men snarere fordi viden om så detaljerede personlige large-scale data giver mulighed for at vide præcis, hvilke drugs man skal satse på som næste blockbuster, samt viden om hvordan disse drugs skal markedsføres på den mest effektive måde – og til den højest mulige pris – med henblik på at opnå storsalg.

  Ingen andre industrier har tilnærmelsesvis så meget viden om deres potentielle kunder, som medicinalindustrien vil få, hvis salg af disse patientdata bliver aktuelle. Regeringen vil i realiteten sælge danskernes inderste hemmeligheder til medicinalindustrien. Som Faust solgte sin sjæl til djævelen … ?

  At Flemming Møller Mortensen er medicinalindustriens / Novartis’ mand i folketinget (én af dem) kommer ikke som en overraskelse, jævnfør debatlinlægget. Det er tydeligt, at alt hvad han arbejder for, ligger i tråd med industriens strategier og ønsker. Han er et eksempel på det man kender i USA & UK som en “revolving door” politiker: Når han ryger ud næste gang, vender han tilbage til Novartis eller et andet selskab i kartellet og vil dele sin viden om forholdene i de politiske korridorer med dem.

  Det er en af medicinalindustriens klassikere.

 • Allan Ohms

  Tak. Jeg har skrevet en kommentar:

  Hvad mener du nu, Bent Hansen

  https://www.allanohms.dk/2013/06/hvad-mener-du-nu-bent-hansen/

 • Mitzisor@gmail.com

  Gad vide om det får en god inflydelse for vi stofskifte syge, som har rigtig meget glæde af det naturlige stofskifte medicin Thyroid, som lægerne indtil videre ikke vil udskrive til os.da de ikke får penge af midicin selskaberne for at udskrive det.Mitzi Sørensen

Scroll til toppen