Mistanke om socialt bedrageri som DR-topunderholdning? Problematisk.

Mistanke om socialt bedrageri som DR-topunderholdning? Problematisk.

Nu er det blevet god underholdning at filme jagten på enlige, der gør sig skyldig i socialt bedrageri. Er det vejen frem at kommunerne gør dette til levebrød for en række embedsfolk, der nok er noget for emsige og så bagefter giver TV-rettighederne til borgerbetalte DR?

Fire nye principafgørelser fra Ankestyrelsen begrænser de kommunale kontrolgruppers beføjelser ved mistanke om socialbedrageri. Information fortæller i dag, at Ankestyrelsens afgørelser slår fast, at når kontrolgrupperne skal undersøge, om en enlig nu også reelt er enlig eller tværtimod lever i et ægteskabslignende forhold med fælles husførelse, er det »afgørende«, om »fordelene samlet set har et omfang, der kan sidestilles med de fordele, som gifte og samlevende personer har«. Spredte observationer om hjælp til for eksempel indkøb eller lån af bil er altså ikke tilstrækkeligt.

I en konkret sag var der tale om et kærestepar som havde en delebil sammen og havde afholdt ferier sammen, men hvor parterne boede hver for sig. Det var ikke belyst, hvor ofte og i hvilke perioder parterne i øvrigt var sammen. Ankestyrelsen vurderede, at selvom ydelsesmodtageren havde fordele af de fælles ferier og delebil med kæresten var der ikke tale om fordele, der havde et sådan omfang, at de kunne sidestilles med de fordele som gifte og samlevende har. Ydelsesmodtageren havde ikke fælles husførelse med kæresten og var derfor stadig reelt enlig.

Jeg finder det problematisk, at DR spekulerer i et kontroversielt og vanskeligt spørgsmål på denne måde. Det er et led i glidebanen, der hedder “pyt med retssikkerheden, når bare folket hygger sig”. Jeg kommer til at tænke på Colosseum i Rom, hvor folket blev spist af med mord for åbent tæppe. Det gav ro til herskerne. Hvad er DRS bevæggrund?

Efter min mening bruger Danmark for mange emsige ressourcer på at kontrollere og for få kloge ressourcer på at forebygge. Og når toppen af poppen bliver at lave det til DR-underholdning, så er bunden vist nået.

Læs Informations artikel her.

Læs Ankestyrelsens afgørelser her

Scroll til toppen