Gud hvor er det ynkeligt, JP

Gud hvor er det ynkeligt, JP

Det er trættende at følge JPs føljeton med forkerte beskyldninger mod Roskilde kommune. Senest lederen 25. juli, hvor JP igen fremfører en ubrudt række af faktuelle fejl – med eet formål: at nedgøre Roskilde.

JP hævder i denne omgang, at det er usædvanligt, at en kommune hyrer kommunikationsfolk til særlige sager. Det er faktuelt forkert.

ET spørgsmål til JPs lederkollegium

JP anfører, at kommunen fravælger egne kommunikationsfolk. Igen forkert. Kommunen har ikke en kommunikationsafdeling, der er gearet til at matche den vel iscenesatte ekspropriationssag. Keld Bjergegaard og hans liberale støtter , herunder JPs lederkollegium, stiller sig jo ukritisk til rådighed og benytter enhver lejlighed til at angribe Roskilde. Der er intet ualmindeligt i, at et angreb mødes med et forsvar.

Når borgmesteren udtaler sig imod JPs lederskribenter, så konkluderes det, at hun har et svagt funderet budskab. Det er igen forkert. Der intet forkert sket i ekspropriationssagen, hvilket JP ej heller på noget tidspunkt har andet end indikeret. Når CEPOS, Berlingske, Børsen og JP er enige om at man her – i strid med alle foreliggende fakta – har fundet en ”skandalesag” og derfor gang på gang angriber Roskildes omdømme, så skal der handles. På samme måde ville JP nok handle, hvis avisen blev udsat for tilsvarende målrettet tilgrisning af avisens brand.

JP hævder, at kommunen har været ”elendig” til at argumentere kommunens sag. Samtidig kritiserer man, at kommunen har søgt professionel bistand hos en professionel, der i 12 år har været ansat på JP. Det hænger da vist ikke sammen. I øvrigt har JP ikke formået at imødegå den fremstilling kommunen har offentliggjort.

JP konkluderer, at ”skandalen” har udviklet sig, så det står klart, at ”den almindelige sunde fornuft ikke længere syns at være til stede i den daglige ledelse af Roskilde kommune”. Det er en forkert konklusion. Og det er en meget voldsom påstand, der fremsættes på lederplads i en avis, der vil betragtes som seriøs. Påstanden fremføres uden bæredygtig argumentation og erdermed på linje med avisens tidligere ledere i denne sag. Gud hvor er det ynkeligt.

JPs leder 25. juli 2012

 

 • Tsvane

  Roskilde kommune kan jo ikke frikende sig selv, før sagen har været behandlet i retten.

  • Allan Ohms

   Jeg tror du har fået lidt galt fat i denne sag. Det her handler ikke om at Roskilde frikender sig selv, men om at bl.a. JP forfølger den by jeg har været borger i hele mit liv. Forfølgelsen sker ved brug af alle midler, selv på lederpladsen vildleder JP læserne. Det reagerer jeg imod. På samme måde som jeg ville reagere, hvis nogen angreb min virksomhed eller min familie. Mvh Allan Ohms

   • Tsvane

    Jamen du skriver jo “Der intet forkert sket i ekspropriationssagen”
    De kan du jo ikke vide før retten har talt.

    • Allan Ohms

     Jeg ved godt, hvad jeg skriver.
     Du skriver: “Roskilde kommune kan jo ikke frikende sig selv”.
     Hvor kommer det fra?
     HVis du bebrejder mig, at jeg skreiver, at der ikke er sket noget forkert i sagen, så kan jeg oplyse, at det gør jeg, fordi jeg har gennemgået sagen og sammenholdt den med reetespraksis. Jeg hasr imødegået JPs vildledende ledere, ligesom jeg har tilbagevist CEPOS’ argumentation og argumentationen fra anden side.

     Indtil nu har jeg ikke mødt et modargument, der på nogen måde sætter et bæredygtigt spørgsmålstegn ved min argumentation.

     Du skriver, at vi skal vente til retten har talt. Sådan siger KB også. Han siger Højesteret og dernæst vil han nok sige Menneskerettighedsdomstolen og det naturligvis rigtigt, at en juridisk afgørelse hverken ligger hos kommunen, JP eller hos mig. Mit ærinde er blot at påvise, at en avis, der betragter sig selv som seriøs udfører en skandaløs forfølgelse af en by. Det er udtryk for et magtmisbrug af fondsejerens midler og det er ikke i tråd med de intentioner, der har skat denne fond. Derudover er det uantageligt, at en landsdækkende avis går til angreb på en by på den måde man har gjort her.

     Mvh
     Allan Ohms

     • Tsvane

      Jeg synes det er rigtigt, at en avis tager fat om en sag.
      Det samme skete på Nørrebro i 2004-5.
      Det var også en sag om ekspropriation til fordel for sport. Der manglede også en VVM undersøgelse, som vi også ser det i Roskildesagen.
      Borgerne på Nørrebro vandt heldigvis og politikerne måtte gå.

     • Allan Ohms

      Der mangler intet i Roskildes sag.
      I Roskilde har vi heldgivis modigere politikere.

      Du mener det er rigtigt at JP tager fat i sagen. Det har jeg intet imod. Min indvending går på, at JP gør det på en vildledende, manipulerende og faktuelt forkert måde. Det er ikke værdigt for en avis, der betragter sig som toneangivende og ordentlig. Mvh Allan Ohms

     • Tsvane

      Der er da ikke lavet VVM undersøgelse i Roskilde sagen.
      Politikerne på Nørrebro var også modige. Overmodige viste det sig.

     • Allan Ohms

      Jeg har aldrig hævdet, at der er lavet VVM-undersøgelse.
      Hvor kommer nu den fra?
      Der er da intet krav om VVM-undersøgelse.

      Mvh
      Allan Ohms

     • Tsvane

      Det står der da ellers i kommuneplanen. Og som COWI jo også har understreget.

     • Allan Ohms

      I kommmunaplanen?

     • Tsvane

      Ja

     • Allan Ohms

      Gældende kommunaplan er Kommuneplan 2009. HEri kan jeg ikke se noget om VVM-redegørelse?

     • Tsvane

      Det er jo ellers et af de punkter Naturklagenævnet skal tage stilling

     • Allan Ohms

      Mit spørgsmål gik på at jeg ikkke kan se det i den kommuneplan du hævder det står i?

     • Tsvane

      Så må du læse den igen.

     • Tsvane

      Elendig hjemmeside

Scroll til toppen