Forvrøvlet forsvar for en gartner…

Forvrøvlet forsvar for en gartner…

Dagbladet har den 5. marts 2012 venligt stillet fire spalter til rådighed for Johnnie Krewald, der skriver om det han kalder ”kommunistisk kapitalisme”. Indlægget er smækfyldt med faktuelle fejl og normalt ville jeg bare ryste på hovedet. Det går bare ikke her, fordi indlægget på grov måde besudler Roskilde by og Roskilde Festival. Den slags bør ikke stå uimodsagt.

Lad mig af pladshensyn indskrænke mig til bare at påpege de ti værste fejl i indlægget:

Fejl nr. 1:
”Du befinder dig ikke i den frie verden, du befinder dig i Roskilde kommune”.

Svar: Roskilde kommune er en del af en fri verden. En fri verden er ikke lig med et ulovreguleret ild west. Danmark er et demokratisk samfund, hvor vi accepterer magtens tredeling i en lovgivende, en udøvende og en dømmende magt.

Fejl nr.
2:

”..hvis du ikke acceptere(r) en pris kommunen synes du skal have for grunden, så tager de den bare med magt”.

Svar: Roskilde kommune kan ikke bare tage med magt. Kommunen er underlagt dansk lovgivning. Derfor kan kommunen kun ekspropriere, hvis Planlovens § 47 er opfyldt. Johnie Krewalds indlæg er kemisk renset for bare antydning af, at kommunen ikke skulle have ret, men om det er tilfældet, bestemmes af domstolene. Der er ikke noget tag-selv-bord her.

Fejl nr. 3:
”…de pakker det ind i at den skal bruges til nogle dyr, der vises frem en gang om året…”

Svar: Formålet med lokalpan 538 er Lokalplanen har til formål at konkretisere planprincipperne i den helhedsplan for råstof- og festivalområdet, som byrådet vedtog i 2010. Det skal sikres, at området primært anvendes til aktiviteter, der understøtter kultur- idræts- og friluftslivet. Lokalplanen – som et enigt byråd vedtog i juni 2011 – skal definere og sikre udviklingsmulighederne for Dyrskuepladsen og den urbane zone – områdets hjerte. Herudover skal lokalplanen sikre, at et større areal øst for Dyrskuepladsen og den urbane zone udlægges til offentlige formål. Arealet skal kunne fungere
som serviceareal med adgangs- og flugtveje for de meget pladskrævende aktiviteter på Dyrskuepladsen og rumme et udendørs idrætsanlæg”.

Fejl nr. 4:
”… og nogle fodboldbaner, som absolut kun kan ligge lige der, selvom de aldrig har været nævnt tidligere i nogle planer…”.

Svar: Forkert, se kommentar ad fejl nr. 3.

Fejl nr. 5:

”men blot er opfundet til at lovliggøre dette overgreb”.

Svar: Forkert. Der er intet opfundet. Byrådet besluttede i Planstrategi 2007, at man ville arbejde for en samlet plan for området. Det er ret kompliceret, især pga råstoflovgivningen. Roskilde byråd bør roses for at man har taget fat på disse udfordinger, hvilket er sket til gavn for Roskilde bys udvikling.

Fejl nr. 6:

”… overgreb…”.

Svar: Der er ikke tale om et ”overgreb”, men om et lovhjemlet indgreb, som foretages med ret til kontrol ved domstolene.

Hr. Krewald forbigår, at lokalplanen giver virksomheden mulighed for at fordoble det nuværende salgsareal, selvom området ikke er beregnet til detailsalg. Det overses også, at det eksproprierede areal – som er en mindre del af virksomhedens samlede ejendom – ligger ubrugt hen. Det har været brugt til at presse penge ud af Roskilde Festival.

Fejl nr. 7:

”…på en privat borger i Roskilde…”.

Svar: Det hævdede overgreb foregår ikke mod en privat borger, men mod et selskab, RP anpartsselskab.

Fejl nr. 8:

”..bliver sponsoreret af den virkelige køber…”

Svar: Den virkelige køber er Roskilde kommune, der køber for at realisere en lokalplan, som et enigt byråd har vedtaget. Det vil gavne Roskilde Festival, men i højere grad Roskilde kommune. Hr. Krewald forbigår i tavshed den kendsgerning, at Roskilde Festival er den vigtigste erhvervsvirksomhed i Roskilde. Rambøl lavede i marts 2011 en rapport om ”DE DANSKE MUSIKFESTIVALER. DEN KULTURELLE OG
ØKONOMISKE BETYDNING”. Pladsen tillader ikke nærmere omtale, men jeg opfordrer her Krewald til at læse den. Roskilde ville være ringe stillet uden vores festival.

Fejl nr. 9:

”…den kapitalistiske Roskilde Festival…”

Svar: Roskilde Festival er Nordeuropas største kultur- og musikfestival og er en non-profit organisation, der består af ca. 25 fastansatte og tusindvis af frivillige. Foreningen Roskilde Festival, der står bag Roskilde Festival, sørger hvert år for, at overskuddet fra festivalen går ubeskåret til humanitære og kulturelle formål.

Fejl nr. 10:

”Ekspropriation af gartnerens grund kan, på ingen måde, være i min interesse…”.

Svar: Jo, det er det i høj grad. Den er med til at sikre, at et stykke jord, der i dag ligger ubenyttet hen, bliver købt – mod fuld erstatning – og kan indgå i den vigtige sikring af, at Roskilde kan udvikles fremadrettet.

Scroll til toppen